MATERIÁLY K JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

23. ZO (27.06.2022)

23.1 Schválení programu (staženo 104× )

23.2 Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (staženo 98× )

23.3 Rozpočtové opatření 9,10 (staženo 101× )

23.3 Příloha - Rozpočtové opatření 9, 10 (staženo 100× )

23.4 Rozpočtové opatření 11 (staženo 103× )

23.4 Příloha - Rozpočtové opatření č. 11/2022 (staženo 93× )

23.5 Hospodaření obce Trojanovice za rok 2021 (staženo 101× )

23.6 Závěrečný účet obce Trojanovice za rok 2021 (staženo 96× )

23.7 Účetní závěrka obce Trojanovice za rok 2021 (staženo 99× )

23.8 Schválení Závěrečného účtu DSO Mikroregion Frenštátsko, Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 (staženo 100× )

23.9 Schválení celoročního hospodaření Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka (staženo 112× )

23.10 Schválení závěrečného účtu Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka (staženo 98× )

23.11 Schválení účetní závěrky Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka (staženo 101× )

23.12 Žádost o koupi pozemku (staženo 103× )

23.13 Žádost o finanční dar - Nadační fond Pavla Novotného (staženo 106× )

23.13 Příloha - Nadační fond Pavla Novotného (staženo 101× )

23.14 Žádost o finanční dar SK Beskyd Frenštát (staženo 99× )

23.14 Příloha - Žádost o finanční dar - SK Beskyd Frenštát (staženo 97× )

23.15 Žádost o majetkoprávní vyrovnání SmVak (staženo 102× )

23.15 Příloha - Žádost SmVaK o majetkoprávní vypořádání (staženo 131× )

23.16 Žádost o zřízení věcného břemene Arpex Morava (staženo 107× )

23.16 Příloha - Žádost o zřízení věcného břemene ARPEX (staženo 103× )

23.16 Příloha - NÁVRH Směrnice o určování plateb za věcná břemena 2/2022 (staženo 105× )

23.17 Žádost o zřízení věcného břemene Novpro FM s.r.o. (staženo 106× )

23.17 Příloha - Smlouva VB ČEZ NOVPRO (staženo 107× )

23.18 Žádost o zřízení věcného břemene GIS Stavinvex a.s. (staženo 103× )

23.18 Příloha - Žádost a smlouva GasNet VB (staženo 98× )

23.18 Příloha GP (staženo 94× )

23.19 Žádost o dotaci na ČOV (staženo 103× )

23.20 Žádost o zřízení věcného břemene Novpro (staženo 107× )

23.20 Příloha - Žádost a ocenění (staženo 91× )

23.21 Granty 2022 (staženo 100× )

23.22 Úprava rozpočtu fondu Horečky (staženo 107× )

23.22 Příloha FH rozpočet 2022/05 (staženo 112× )

23.23 Schválení vyplacení částky na vybudování plotu (staženo 109× )

23.24 Fond Pustevny (staženo 125× )

23.24 Příloha - Smlouva Fond Pustevny (staženo 107× )

23.25 Smlouva SFŽP (staženo 106× )

23.25 Příloha - Smlouva SFŽP VO (staženo 93× )

23.26 Smlouva MSK (staženo 97× )

23.26 Příloha - Smlouva MSK cyklostezky PD (staženo 116× )

22. ZO (25.04.2022)

22.1 Schválení programu (staženo 111× )
22.2 Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (staženo 106× )
22.3 Rozpočtové opatření (staženo 109× )
22.3 Příloha - rozpočtové opatření č. 8/2022 (staženo 107× )
22.4 Žádost o majetkoprávní vyrovnání (staženo 112× )
22.5 Žádost o prodej pozemku (staženo 120× )
22.6 Žádost o finanční dar (staženo 103× )
22.7 Bezúplatný převod majetku I. (staženo 103× )
22.7 Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu UZSVM-I. (staženo 104× )
22.8 Bezúplatný převod majetku II. (staženo 99× )
22.8 Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu UZSVM-II. (staženo 104× )
22.9 Bezúplatný převod majetku III. (staženo 105× )
22.9 Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu UZSVM III. (staženo 96× )
22.10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 97× )
22.11 Žádost o finanční dar II. (staženo 112× )
22.12 Žádost o zřízení věcného břemene II. (staženo 108× )
22.12 Příloha - Žádost o zřízení věcného břemene ARPEX (staženo 98× )
22.13 Žádost o zřízení věcného břemene III. (staženo 101× )
22.14 Žádost o zřízení věcného břemene IV. (staženo 101× )
22.15 Granty 2022 (staženo 106× )
22.16 Memorandum o podpoře projektu CÉRKA (staženo 100× )
22.16 Příloha - Memorandum o podpoře projektu CÉRKA (staženo 113× )
22.17 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 (staženo 112× )
22.18 Členství v Unii komunitní energetiky (staženo 107× )
22.18 Příloha - Vnitřní pravidla fungování Unie (staženo 105× )
22.19 Ceník služeb obce Trojanovice (staženo 103× )
22.19 Příloha - Ceník služby obce Trojanovice od 26.4.2022 (staženo 107× )
22.20 Kuchyňské linky Trojanovice 698 bytovky (staženo 104× )

21. ZO (28.02.2022)

21.1 Schválení programu (staženo 132× )
21.2 Schválení návrhové komise ověřovatelů zápisu (staženo 115× )
21.3 Ukončení nájmu (staženo 113× )
21.4 Žádost o zřízení věcného břemene I. (staženo 113× )
21.5 Žádost o směnu pozemku (staženo 107× )
21.6 Žádost o prodej části pozemku (staženo 119× )
21.7 Schválení odkoupení pozemku (staženo 109× )
21.8 Žádost o schválení memoranda o spolupráci na Olympiádě dětí a mládeže (staženo 121× )
21.8 Příloha - Memorandum (staženo 143× )
21.9 Žádost o bezúplatné užívání pozemku (staženo 103× )
21.9 Smlouva o bezúplatném užívání pozemku (staženo 113× )
21.10 Žádost o finanční dar (staženo 111× )
21.11 Žádost o prodej části pozemku (staženo 116× )
21.11 Příloha - prodej části pozemku (staženo 113× )
21.12 Žádost o schválení smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů (staženo 117× )
21.13 Žádost o zřízení věcného břemene II. (staženo 108× )
21.14 Žádost o zřízení věcného břemene III. (staženo 114× )
21.16 Žádost o směnu pozemku (staženo 107× )
21.17 Schválení OZV o místním poplatku (staženo 113× )
21.17 Příloha - OZV o místním poplatku (staženo 99× )
21.18 Darovací smlouva SDH Trojanovice (staženo 112× )
21.19 Dodatek ke smlouvě dotace na vodovody a kanalizace (staženo 110× )
21.19 Příloha - smlouva (staženo 111× )
21.20 Darovací smlouva (staženo 116× )
21.21 Fond Horečky (staženo 117× )
21.21 Příloha - Fond Horečky (staženo 107× )
21.22 Nový zaměstnanec (staženo 119× )

20. ZO (13.12.2021)

20.1 Schválení programu (staženo 137× )
20.2 Schválení návrhové komise ověřovatelů zápisu (staženo 130× )
20.3 Rozpočet 2022 (staženo 125× )
20.4 Rozpočtový výhled 2023-2025 (staženo 136× )
20.5 Žádost o příspěvek na osvětovou činnost (staženo 130× )
20.6 Žádost o prodej pozemku (staženo 136× )
20.7 Žádost o směnu pozemku (staženo 121× )
20.8 Žádost o prodej části pozemku (staženo 138× )
20.9 Žádost o prodej části pozemku II. (staženo 129× )
20.10 Žádost o prodej části pozemku (staženo 134× )
20.11 Žádost o pronájem pozemku (staženo 130× )
20.12 Žádost o pronájem části pozemku - příloha č. 1 (staženo 122× )
20.12 Žádost o pronájem části pozemku - příloha č. 2-1 (staženo 129× )
20.12 Žádost o pronájem části pozemku (staženo 130× )
20.13 Žádost o pronájem části pozemku II - příloha (staženo 135× )
20.13 Žádost o pronájem části pozemku II (staženo 136× )
20.14 Žádost o prodej pozemku (staženo 137× )
20.15 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 - příloha smlouva (staženo 127× )
20.15 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 (staženo 131× )
20.16 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 - příloha smlouva (staženo 121× )
20.16 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 (staženo 126× )
20.17 Žádost o zřízení věcného břemene 1 (staženo 141× )
20.18 Žádost o výpověď a nájem části pozemku - příloha (staženo 125× )
20.18 Žádost o výpověď a nájem části pozemku (staženo 152× )
20.19 Schválení Darovací smlouvy - příloha (staženo 161× )
20.19 Schválení Darovací smlouvy (staženo 141× )
20.20 Schválení veřejnoprávní smlouvy - příloha (staženo 129× )
20.20 Schválení veřejnoprávní smlouvy (staženo 137× )
20.21 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku - příloha (staženo 131× )
20.21 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku (staženo 130× )
20.22 Obecně závazná vyhláška odpady - příloha (staženo 131× )
20.22 Obecně závazná vyhláška odpady (staženo 141× )
20.23 Směrnice Sociální fond (staženo 131× )
20.23 Směrnice Sociální fond - příloha (staženo 125× )
20.24 Pumptrack Schválení žádosti o dotaci (staženo 129× )
20.25 Vodovod Schválení žádosti o dotaci (staženo 133× )
20.26 Kanalizace Schválení žádosti o dotaci (staženo 133× )
20.27 Nástavba ZŠ Schválení žádosti o dotaci (staženo 127× )
20.28 Výstavba sociálního zázemí pro potřeby cestovního ruchu Schválení žádosti o dotaci (staženo 126× )
20.29 Vodovody Schválení žádosti o dotaci (staženo 134× )
20.30 Cyklostezky Schválení žádosti o dotaci (staženo 142× )
20.31 CERKA Schválení žádosti o dotaci (staženo 125× )
20.32 Nová kuchyň v ZŠ Trojanovice Schválení žádosti o dotaci (staženo 137× )
20.33 Strategický rozvojový dokument - příloha (staženo 199× )
20.33 Strategický rozvojový dokument (staženo 136× )
20.34 Schválení koupě nového automobilu - příloha (staženo 133× )
20.34 Schválení koupě nového automobilu (staženo 138× )

19. ZO (25.10.2021)

19.1 Schválení programu (staženo 142× )

19.2 Schválení návrhové komise o ověřovateli zápisu (staženo 132× )

19.3 Rozpočtové opatření (staženo 132× )

19.3 Rozpočtové opatření - Příloha RO č. 25 (staženo 130× )

19.4 Pronájem rybářské chaty (staženo 131× )

19.5 Prodej části pozemku (staženo 174× )

19.6 Prodej části pozemku (staženo 140× )

19.7 Žádost o prodej pozemku (staženo 138× )

19.8 Žádost o prodej části pozemku (staženo 141× )

19.9 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 131× )

19.10 Žádost o pronájem části pozemku (staženo 160× )

19.10 Žádost o pronájem části pozemku příloha mapa (staženo 139× )

19.11 Žádost o příspěvek (staženo 129× )

19.12 Žádost o řešení problému s parkováním v chatovišti pod Javorníkem (staženo 135× )

19.13 Žádost o dar (staženo 136× )

19.14 Žádost o pronájem pozemku (staženo 133× )

19.14 Žádost o pronájem pozemku - příloha mapa (staženo 142× )

19.15 Schválení smlouvy na senior taxi (staženo 140× )

19.15 Schválení smlouvy na senior taxi - příloha smlouva (staženo 129× )

19.16 Schválení dotačního programu obce Trojanovice (staženo 137× )

19.16 Schválení dotačního programu obce Trojanovice - příloha dotační program (staženo 129× )

19.17 Fond Horečky Dodatek ke smlouvě (staženo 127× )

19.17 Fond Horečky Dodatek ke smlouvě - příloha dodatek ke smlouvě (staženo 133× )

19.18 Memorandum o spolupráci obec - Mendelova univerzita (staženo 135× )

19.18 Memorandum o spolupráci obec - Mendelova univerzita příloha (staženo 129× )

19.19 Memorandum o spolupráci obec - Univerzita Tomáše Bati (staženo 137× )

19.19 Memorandum o spolupráci obec - Univerzita Tomáše Bati-příloha (staženo 134× )

17. ZO (28.6.2021)

17/1 Schválení programu (staženo 150× )
17/2 Schválení návr. komise o ověřovatelů zápisu (staženo 147× )
17/3 Volba člena kontrolního výboru (staženo 142× )
17/4 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 (staženo 142× )
17/4 Příloha Žádost o využití zisku Rekovice (staženo 145× )
17/5 Rozpočtová opatření (staženo 147× )
17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 16 (staženo 136× )
17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 17 (staženo 145× )
17/6 Schválení záměru pronájmu části pozemku (staženo 142× )
17/7 Žádost o podporu Linky bezpečí (staženo 141× )
17/8 Žádost o podporu sociální služby (staženo 134× )
17/9 Žádost o řešení duplicitního vlastnictví (staženo 144× )
17/10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 143× )
17/11 Žádost o koupi pozemku (staženo 141× )
17/11 Příloha Geometrický plán (staženo 145× )
17/12 Žádost o prodej části pozemku (staženo 144× )
17/13 Žádost o prodej pozemku (staženo 153× )
17/13 Příloha Geometrický plán (staženo 125× )
17/14 Schválení přísedícího u okresního soudu (staženo 143× )
17/15 Pronájem rybářské chaty (staženo 132× )
17/16 Žádost o prodej pozemku (staženo 140× )
17/16 Příloha zákres pozemků (staženo 138× )
17/17 Granty 2021 (staženo 139× )
17/18 Schválení zastupitele jako zaměstnance obce (staženo 138× )
17/19 Příloha Schválení smlouvy o dotaci (staženo 143× )
17/19 Schválení smlouvy o dotaci (staženo 137× )
17/20 Schválení věcného břemene (staženo 129× )
17/21 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP (staženo 147× )
17/21 Příloha Změna č. 1. o rozhodnutí (staženo 142× )
17/22 Pověření pro jednání ohledně nemovitostí v majetku Diamo s.p. (staženo 147× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white