MATERIÁLY K JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

17. ZO (28.6.2021)

17/1 Schválení programu (staženo 9× )
17/2 Schválení návrhové komise o ověřovatelů zápisu (staženo 8× )
17/3 Volba člena kontrolního výboru (staženo 10× )
17/4 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 (staženo 12× )
17/4 Příloha Žádost o využití zisku Rekovice (staženo 10× )
17/5 Rozpočtová opatření (staženo 8× )
17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 16 (staženo 8× )
17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 17 (staženo 9× )
17/6 Schválení záměru pronájmu části pozemku (staženo 9× )
17/7 Žádost o podporu Linky bezpečí (staženo 8× )
17/8 Žádost o podporu sociální služby (staženo 8× )
17/9 Žádost o řešení duplicitního vlastnictví (staženo 9× )
17/10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 8× )
17/11 Žádost o koupi pozemku (staženo 9× )
17/11 Příloha Geometrický plán (staženo 6× )
17/12 Žádost o prodej části pozemku (staženo 9× )
17/13 Žádost o prodej pozemku (staženo 12× )
17/13 Příloha Geometrický plán (staženo 12× )
17/14 Schválení přísedícího u okresního soudu (staženo 9× )
17/15 Pronájem rybářské chaty (staženo 5× )
17/16 Žádost o prodej pozemku (staženo 10× )
17/16 Příloha zákres pozemků (staženo 13× )
17/17 Granty 2021 (staženo 9× )
17/18 Schválení zastupitele jako zaměstnance obce (staženo 10× )
17/19 Příloha Schválení smlouvy o dotaci (staženo 8× )
17/19 Schválení smlouvy o dotaci (staženo 8× )
17/20 Schválení věcného břemene (staženo 8× )
17/21 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP (staženo 10× )
17/21 Příloha Změna č. 1. o rozhodnutí (staženo 11× )
17/22 Pověření pro jednání ohledně nemovitostí v majetku Diamo s.p. (staženo 11× )


16.ZO (26.4.2021)

16/1 Schválení programu (staženo 32× )
16/2 Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (staženo 20× )
16/3 Návrh rozpočtového opatření 10/2021 (staženo 24× )
16/3 Příloha rozpočtové opatření 10/2021 (staženo 18× )
16/4 Žádost o prodej pozemku (staženo 28× )
16/5 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 24× )
16/6 Žádost o podpis dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodu (staženo 21× )
16/6 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících (staženo 30× )
16/7 Žádost o prodej části pozemku (staženo 27× )
16/7 Geometrické zaměření (staženo 22× )
16/8 Granty 2021 (staženo 24× )
16/8 Granty 2021 k vyplnění zastupitelů (staženo 21× )
16/8 VZOR - SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY (staženo 22× )
16/9 Územní plán obce Trojanovice (staženo 25× )
16/10 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (staženo 26× )
16/10 OZV - noční klid 2021 (staženo 28× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00-11,30 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11,30 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 022
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: obecni.urad@trojanovice.cz

logo-kraj-white

Web od Laskavého humra © 2018 - 2021