MATERIÁLY K JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

23. ZO (27.06.2022)

23.1 Schválení programu (staženo 55× ) 23.2 Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (staženo 44× ) 23.3 Rozpočtové opatření 9,10 (staženo 48× ) 23.3 Příloha - Rozpočtové opatření 9, 10 (staženo 46× ) 23.4 Rozpočtové opatření 11 (staženo 54× ) 23.4 Příloha - Rozpočtové opatření č. 11/2022 (staženo 45× ) 23.5 Hospodaření obce Trojanovice za rok 2021 (staženo 49× ) 23.6 Závěrečný účet obce Trojanovice za rok 2021 (staženo 48× ) 23.7 Účetní závěrka obce Trojanovice za rok 2021 (staženo 48× ) 23.8 Schválení Závěrečného účtu DSO Mikroregion Frenštátsko, Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 (staženo 53× ) 23.9 Schválení celoročního hospodaření Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka (staženo 53× ) 23.10 Schválení závěrečného účtu Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka (staženo 46× ) 23.11 Schválení účetní závěrky Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka (staženo 53× ) 23.12 Žádost o koupi pozemku (staženo 52× ) 23.13 Žádost o finanční dar - Nadační fond Pavla Novotného (staženo 52× ) 23.13 Příloha - Nadační fond Pavla Novotného (staženo 48× ) 23.14 Žádost o finanční dar SK Beskyd Frenštát (staženo 50× ) 23.14 Příloha - Žádost o finanční dar - SK Beskyd Frenštát (staženo 49× ) 23.15 Žádost o majetkoprávní vyrovnání SmVak (staženo 56× ) 23.15 Příloha - Žádost SmVaK o majetkoprávní vypořádání (staženo 78× ) 23.16 Žádost o zřízení věcného břemene Arpex Morava (staženo 56× ) 23.16 Příloha - Žádost o zřízení věcného břemene ARPEX (staženo 52× ) 23.16 Příloha - NÁVRH Směrnice o určování plateb za věcná břemena 2/2022 (staženo 52× ) 23.17 Žádost o zřízení věcného břemene Novpro FM s.r.o. (staženo 57× ) 23.17 Příloha - Smlouva VB ČEZ NOVPRO (staženo 55× ) 23.18 Žádost o zřízení věcného břemene GIS Stavinvex a.s. (staženo 51× ) 23.18 Příloha - Žádost a smlouva GasNet VB (staženo 46× ) 23.18 Příloha GP (staženo 46× ) 23.19 Žádost o dotaci na ČOV (staženo 51× ) 23.20 Žádost o zřízení věcného břemene Novpro (staženo 59× ) 23.20 Příloha - Žádost a ocenění (staženo 47× ) 23.21 Granty 2022 (staženo 51× ) 23.22 Úprava rozpočtu fondu Horečky (staženo 57× ) 23.22 Příloha FH rozpočet 2022/05 (staženo 52× ) 23.23 Schválení vyplacení částky na vybudování plotu (staženo 60× ) 23.24 Fond Pustevny (staženo 74× ) 23.24 Příloha - Smlouva Fond Pustevny (staženo 51× ) 23.25 Smlouva SFŽP (staženo 54× ) 23.25 Příloha - Smlouva SFŽP VO (staženo 47× ) 23.26 Smlouva MSK (staženo 53× ) 23.26 Příloha - Smlouva MSK cyklostezky PD (staženo 63× )

22. ZO (25.04.2022)

22.1 Schválení programu (staženo 63× )
22.2 Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu (staženo 58× )
22.3 Rozpočtové opatření (staženo 53× )
22.3 Příloha - rozpočtové opatření č. 8/2022 (staženo 56× )
22.4 Žádost o majetkoprávní vyrovnání (staženo 66× )
22.5 Žádost o prodej pozemku (staženo 67× )
22.6 Žádost o finanční dar (staženo 55× )
22.7 Bezúplatný převod majetku I. (staženo 54× )
22.7 Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu UZSVM-I. (staženo 50× )
22.8 Bezúplatný převod majetku II. (staženo 51× )
22.8 Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu UZSVM-II. (staženo 55× )
22.9 Bezúplatný převod majetku III. (staženo 55× )
22.9 Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu UZSVM III. (staženo 50× )
22.10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 50× )
22.11 Žádost o finanční dar II. (staženo 60× )
22.12 Žádost o zřízení věcného břemene II. (staženo 56× )
22.12 Příloha - Žádost o zřízení věcného břemene ARPEX (staženo 52× )
22.13 Žádost o zřízení věcného břemene III. (staženo 53× )
22.14 Žádost o zřízení věcného břemene IV. (staženo 54× )
22.15 Granty 2022 (staženo 57× )
22.16 Memorandum o podpoře projektu CÉRKA (staženo 57× )
22.16 Příloha - Memorandum o podpoře projektu CÉRKA (staženo 60× )
22.17 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 (staženo 61× )
22.18 Členství v Unii komunitní energetiky (staženo 55× )
22.18 Příloha - Vnitřní pravidla fungování Unie (staženo 58× )
22.19 Ceník služeb obce Trojanovice (staženo 53× )
22.19 Příloha - Ceník služby obce Trojanovice od 26.4.2022 (staženo 56× )
22.20 Kuchyňské linky Trojanovice 698 bytovky (staženo 56× )

21. ZO (28.02.2022)

21.1 Schválení programu (staženo 78× )
21.2 Schválení návrhové komise ověřovatelů zápisu (staženo 63× )
21.3 Ukončení nájmu (staženo 62× )
21.4 Žádost o zřízení věcného břemene I. (staženo 59× )
21.5 Žádost o směnu pozemku (staženo 54× )
21.6 Žádost o prodej části pozemku (staženo 66× )
21.7 Schválení odkoupení pozemku (staženo 60× )
21.8 Žádost o schválení memoranda o spolupráci na Olympiádě dětí a mládeže (staženo 63× )
21.8 Příloha - Memorandum (staženo 80× )
21.9 Žádost o bezúplatné užívání pozemku (staženo 58× )
21.9 Smlouva o bezúplatném užívání pozemku (staženo 62× )
21.10 Žádost o finanční dar (staženo 61× )
21.11 Žádost o prodej části pozemku (staženo 63× )
21.11 Příloha - prodej části pozemku (staženo 60× )
21.12 Žádost o schválení smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů (staženo 64× )
21.13 Žádost o zřízení věcného břemene II. (staženo 58× )
21.14 Žádost o zřízení věcného břemene III. (staženo 62× )
21.16 Žádost o směnu pozemku (staženo 58× )
21.17 Schválení OZV o místním poplatku (staženo 58× )
21.17 Příloha - OZV o místním poplatku (staženo 54× )
21.18 Darovací smlouva SDH Trojanovice (staženo 56× )
21.19 Dodatek ke smlouvě dotace na vodovody a kanalizace (staženo 59× )
21.19 Příloha - smlouva (staženo 57× )
21.20 Darovací smlouva (staženo 61× )
21.21 Fond Horečky (staženo 62× )
21.21 Příloha - Fond Horečky (staženo 57× )
21.22 Nový zaměstnanec (staženo 65× )

20. ZO (13.12.2021)

20.1 Schválení programu (staženo 86× ) 20.2 Schválení návrhové komise ověřovatelů zápisu (staženo 81× ) 20.3 Rozpočet 2022 (staženo 77× ) 20.4 Rozpočtový výhled 2023-2025 (staženo 85× ) 20.5 Žádost o příspěvek na osvětovou činnost (staženo 82× ) 20.6 Žádost o prodej pozemku (staženo 83× ) 20.7 Žádost o směnu pozemku (staženo 75× ) 20.8 Žádost o prodej části pozemku (staženo 86× ) 20.9 Žádost o prodej části pozemku II. (staženo 87× ) 20.10 Žádost o prodej části pozemku (staženo 83× ) 20.11 Žádost o pronájem pozemku (staženo 84× ) 20.12 Žádost o pronájem části pozemku - příloha č. 1 (staženo 79× ) 20.12 Žádost o pronájem části pozemku - příloha č. 2-1 (staženo 80× ) 20.12 Žádost o pronájem části pozemku (staženo 81× ) 20.13 Žádost o pronájem části pozemku II - příloha (staženo 85× ) 20.13 Žádost o pronájem části pozemku II (staženo 84× ) 20.14 Žádost o prodej pozemku (staženo 84× ) 20.15 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 - příloha smlouva (staženo 80× ) 20.15 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 (staženo 83× ) 20.16 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 - příloha smlouva (staženo 79× ) 20.16 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 (staženo 79× ) 20.17 Žádost o zřízení věcného břemene 1 (staženo 86× ) 20.18 Žádost o výpověď a nájem části pozemku - příloha (staženo 78× ) 20.18 Žádost o výpověď a nájem části pozemku (staženo 98× ) 20.19 Schválení Darovací smlouvy - příloha (staženo 103× ) 20.19 Schválení Darovací smlouvy (staženo 90× ) 20.20 Schválení veřejnoprávní smlouvy - příloha (staženo 76× )
20.20 Schválení veřejnoprávní smlouvy (staženo 87× ) 20.21 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku - příloha (staženo 83× ) 20.21 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku (staženo 84× ) 20.22 Obecně závazná vyhláška odpady - příloha (staženo 83× ) 20.22 Obecně závazná vyhláška odpady (staženo 89× ) 20.23 Směrnice Sociální fond (staženo 85× ) 20.23 Směrnice Sociální fond - příloha (staženo 77× ) 20.24 Pumptrack Schválení žádosti o dotaci (staženo 79× ) 20.25 Vodovod Schválení žádosti o dotaci (staženo 83× )
20.26 Kanalizace Schválení žádosti o dotaci (staženo 83× ) 20.27 Nástavba ZŠ Schválení žádosti o dotaci (staženo 81× ) 20.28 Výstavba sociálního zázemí pro potřeby cestovního ruchu Schválení žádosti o dotaci (staženo 82× ) 20.29 Vodovody Schválení žádosti o dotaci (staženo 79× ) 20.30 Cyklostezky Schválení žádosti o dotaci (staženo 89× ) 20.31 CERKA Schválení žádosti o dotaci (staženo 80× ) 20.32 Nová kuchyň v ZŠ Trojanovice Schválení žádosti o dotaci (staženo 87× ) 20.33 Strategický rozvojový dokument - příloha (staženo 126× ) 20.33 Strategický rozvojový dokument (staženo 85× )
20.34 Schválení koupě nového automobilu - příloha (staženo 81× ) 20.34 Schválení koupě nového automobilu (staženo 86× )

19. ZO (25.10.2021)

19.1 Schválení programu (staženo 87× ) 19.2 Schválení návrhové komise o ověřovateli zápisu (staženo 85× ) 19.3 Rozpočtové opatření (staženo 80× ) 19.3 Rozpočtové opatření - Příloha RO č. 25 (staženo 80× ) 19.4 Pronájem rybářské chaty (staženo 83× ) 19.5 Prodej části pozemku (staženo 116× ) 19.6 Prodej části pozemku (staženo 89× ) 19.7 Žádost o prodej pozemku (staženo 90× ) 19.8 Žádost o prodej části pozemku (staženo 90× ) 19.9 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 82× ) 19.10 Žádost o pronájem části pozemku (staženo 107× ) 19.10 Žádost o pronájem části pozemku příloha mapa (staženo 87× ) 19.11 Žádost o příspěvek (staženo 81× ) 19.12 Žádost o řešení problému s parkováním v chatovišti pod Javorníkem (staženo 85× ) 19.13 Žádost o dar (staženo 82× ) 19.14 Žádost o pronájem pozemku (staženo 82× ) 19.14 Žádost o pronájem pozemku - příloha mapa (staženo 81× ) 19.15 Schválení smlouvy na senior taxi (staženo 88× ) 19.15 Schválení smlouvy na senior taxi - příloha smlouva (staženo 82× ) 19.16 Schválení dotačního programu obce Trojanovice (staženo 85× ) 19.16 Schválení dotačního programu obce Trojanovice - příloha dotační program (staženo 78× ) 19.17 Fond Horečky Dodatek ke smlouvě (staženo 79× ) 19.17 Fond Horečky Dodatek ke smlouvě - příloha dodatek ke smlouvě (staženo 81× ) 19.18 Memorandum o spolupráci obec - Mendelova univerzita (staženo 88× ) 19.18 Memorandum o spolupráci obec - Mendelova univerzita příloha (staženo 78× ) 19.19 Memorandum o spolupráci obec - Univerzita Tomáše Bati (staženo 83× ) 19.19 Memorandum o spolupráci obec - Univerzita Tomáše Bati-příloha (staženo 87× )

 

17. ZO (28.6.2021)

17/1 Schválení programu (staženo 94× ) 17/2 Schválení návr. komise o ověřovatelů zápisu (staženo 94× ) 17/3 Volba člena kontrolního výboru (staženo 93× ) 17/4 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 (staženo 95× ) 17/4 Příloha Žádost o využití zisku Rekovice (staženo 90× ) 17/5 Rozpočtová opatření (staženo 96× ) 17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 16 (staženo 88× ) 17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 17 (staženo 95× ) 17/6 Schválení záměru pronájmu části pozemku (staženo 92× ) 17/7 Žádost o podporu Linky bezpečí (staženo 89× ) 17/8 Žádost o podporu sociální služby (staženo 86× ) 17/9 Žádost o řešení duplicitního vlastnictví (staženo 92× ) 17/10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 90× ) 17/11 Žádost o koupi pozemku (staženo 92× ) 17/11 Příloha Geometrický plán (staženo 90× ) 17/12 Žádost o prodej části pozemku (staženo 93× ) 17/13 Žádost o prodej pozemku (staženo 101× ) 17/13 Příloha Geometrický plán (staženo 81× ) 17/14 Schválení přísedícího u okresního soudu (staženo 91× ) 17/15 Pronájem rybářské chaty (staženo 89× ) 17/16 Žádost o prodej pozemku (staženo 89× ) 17/16 Příloha zákres pozemků (staženo 96× ) 17/17 Granty 2021 (staženo 91× ) 17/18 Schválení zastupitele jako zaměstnance obce (staženo 88× ) 17/19 Příloha Schválení smlouvy o dotaci (staženo 89× ) 17/19 Schválení smlouvy o dotaci (staženo 84× ) 17/20 Schválení věcného břemene (staženo 84× ) 17/21 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP (staženo 92× ) 17/21 Příloha Změna č. 1. o rozhodnutí (staženo 90× ) 17/22 Pověření pro jednání ohledně nemovitostí v majetku Diamo s.p. (staženo 95× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white