MATERIÁLY K JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

20. ZO (13.12.2021)

20.1 Schválení programu (staženo 9× )
20.2 Schválení návrhové komise ověřovatelů zápisu (staženo 11× )
20.3 Rozpočet 2022 (staženo 11× )
20.4 Rozpočtový výhled 2023-2025 (staženo 12× )
20.5 Žádost o příspěvek na osvětovou činnost (staženo 9× )
20.6 Žádost o prodej pozemku (staženo 13× )
20.7 Žádost o směnu pozemku (staženo 12× )
20.8 Žádost o prodej části pozemku (staženo 15× )
20.9 Žádost o prodej části pozemku II. (staženo 15× )
20.10 Žádost o prodej části pozemku (staženo 11× )
20.11 Žádost o pronájem pozemku (staženo 10× )
20.12 Žádost o pronájem části pozemku - příloha č. 1 (staženo 13× )
20.12 Žádost o pronájem části pozemku - příloha č. 2-1 (staženo 13× )
20.12 Žádost o pronájem části pozemku (staženo 10× )
20.13 Žádost o pronájem části pozemku II - příloha (staženo 10× )
20.13 Žádost o pronájem části pozemku II (staženo 9× )
20.14 Žádost o prodej pozemku (staženo 11× )
20.15 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 - příloha smlouva (staženo 11× )
20.15 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 (staženo 9× )
20.16 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 - příloha smlouva (staženo 10× )
20.16 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 (staženo 11× )
20.17 Žádost o zřízení věcného břemene 1 (staženo 12× )
20.18 Žádost o výpověď a nájem části pozemku - příloha (staženo 10× )
20.18 Žádost o výpověď a nájem části pozemku (staženo 10× )
20.19 Schválení Darovací smlouvy - příloha (staženo 10× )
20.19 Schválení Darovací smlouvy (staženo 11× )
20.20 Schválení veřejnoprávní smlouvy - příloha (staženo 11× )

20.20 Schválení veřejnoprávní smlouvy (staženo 11× )
20.21 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku - příloha (staženo 14× )
20.21 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku (staženo 11× )
20.22 Obecně závazná vyhláška odpady - příloha (staženo 10× )
20.22 Obecně závazná vyhláška odpady (staženo 18× )
20.23 Směrnice Sociální fond (staženo 15× )
20.23 Směrnice Sociální fond - příloha (staženo 9× )
20.24 Pumptrack Schválení žádosti o dotaci (staženo 8× )
20.25 Vodovod Schválení žádosti o dotaci (staženo 12× )

20.26 Kanalizace Schválení žádosti o dotaci (staženo 13× )
20.27 Nástavba ZŠ Schválení žádosti o dotaci (staženo 12× )
20.28 Výstavba sociálního zázemí pro potřeby cestovního ruchu Schválení žádosti o dotaci (staženo 12× )
20.29 Vodovody Schválení žádosti o dotaci (staženo 14× )
20.30 Cyklostezky Schválení žádosti o dotaci (staženo 22× )
20.31 CERKA Schválení žádosti o dotaci (staženo 12× )
20.32 Nová kuchyň v ZŠ Trojanovice Schválení žádosti o dotaci (staženo 10× )
20.33 Strategický rozvojový dokument - příloha (staženo 13× )
20.33 Strategický rozvojový dokument (staženo 12× )

20.34 Schválení koupě nového automobilu - příloha (staženo 13× )
20.34 Schválení koupě nového automobilu (staženo 12× )

19. ZO (25.10.2021)

19.1 Schválení programu (staženo 21× )
19.2 Schválení návrhové komise o ověřovateli zápisu (staženo 20× )
19.3 Rozpočtové opatření (staženo 19× )
19.3 Rozpočtové opatření - Příloha RO č. 25 (staženo 18× )
19.4 Pronájem rybářské chaty (staženo 18× )
19.5 Prodej části pozemku (staženo 28× )
19.6 Prodej části pozemku (staženo 22× )
19.7 Žádost o prodej pozemku (staženo 26× )
19.8 Žádost o prodej části pozemku (staženo 25× )
19.9 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 21× )
19.10 Žádost o pronájem části pozemku (staženo 22× )
19.10 Žádost o pronájem části pozemku příloha mapa (staženo 19× )
19.11 Žádost o příspěvek (staženo 23× )
19.12 Žádost o řešení problému s parkováním v chatovišti pod Javorníkem (staženo 19× )
19.13 Žádost o dar (staženo 22× )
19.14 Žádost o pronájem pozemku (staženo 20× )
19.14 Žádost o pronájem pozemku - příloha mapa (staženo 21× )
19.15 Schválení smlouvy na senior taxi (staženo 21× )
19.15 Schválení smlouvy na senior taxi - příloha smlouva (staženo 19× )
19.16 Schválení dotačního programu obce Trojanovice (staženo 19× )
19.16 Schválení dotačního programu obce Trojanovice - příloha dotační program (staženo 18× )
19.17 Fond Horečky Dodatek ke smlouvě (staženo 19× )
19.17 Fond Horečky Dodatek ke smlouvě - příloha dodatek ke smlouvě (staženo 20× )
19.18 Memorandum o spolupráci obec - Mendelova univerzita (staženo 20× )
19.18 Memorandum o spolupráci obec - Mendelova univerzita příloha (staženo 20× )
19.19 Memorandum o spolupráci obec - Univerzita Tomáše Bati (staženo 19× )
19.19 Memorandum o spolupráci obec - Univerzita Tomáše Bati-příloha (staženo 19× )

 

17. ZO (28.6.2021)

17/1 Schválení programu (staženo 30× )
17/2 Schválení návr. komise o ověřovatelů zápisu (staženo 28× )
17/3 Volba člena kontrolního výboru (staženo 29× )
17/4 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 (staženo 31× )
17/4 Příloha Žádost o využití zisku Rekovice (staženo 30× )
17/5 Rozpočtová opatření (staženo 30× )
17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 16 (staženo 26× )
17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 17 (staženo 28× )
17/6 Schválení záměru pronájmu části pozemku (staženo 28× )
17/7 Žádost o podporu Linky bezpečí (staženo 25× )
17/8 Žádost o podporu sociální služby (staženo 26× )
17/9 Žádost o řešení duplicitního vlastnictví (staženo 26× )
17/10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 27× )
17/11 Žádost o koupi pozemku (staženo 27× )
17/11 Příloha Geometrický plán (staženo 25× )
17/12 Žádost o prodej části pozemku (staženo 29× )
17/13 Žádost o prodej pozemku (staženo 31× )
17/13 Příloha Geometrický plán (staženo 26× )
17/14 Schválení přísedícího u okresního soudu (staženo 33× )
17/15 Pronájem rybářské chaty (staženo 24× )
17/16 Žádost o prodej pozemku (staženo 28× )
17/16 Příloha zákres pozemků (staženo 44× )
17/17 Granty 2021 (staženo 31× )
17/18 Schválení zastupitele jako zaměstnance obce (staženo 29× )
17/19 Příloha Schválení smlouvy o dotaci (staženo 28× )
17/19 Schválení smlouvy o dotaci (staženo 25× )
17/20 Schválení věcného břemene (staženo 24× )
17/21 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP (staženo 31× )
17/21 Příloha Změna č. 1. o rozhodnutí (staženo 30× )
17/22 Pověření pro jednání ohledně nemovitostí v majetku Diamo s.p. (staženo 32× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00-11,30 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11,30 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: obecni.urad@trojanovice.cz

logo-kraj-white