Czech POINT ověřené výstupy z katastru nemovitostí,  rejstříku trestů,  obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, agenda ISDS - datové schránky, zprostředkovaná identifikace, žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Klára Běčáková (Polyfunkční centrum)

tel.: +420 556 839 276

e-mail: posta@trojanovice.cz

Věra Kaňová (Polyfunkční centrum)

tel.: +420 556 835 022

e-mail: ic@trojanovice.cz

Hana Dorotíková (Polyfunkční centrum)

tel.: +420 556 835 022

e-mail: knihovna@trojanovice.cz

Věra Raiskubová (Obecní úřad)

tel.: +420 556 835 405

e-mail: obecni.urad@trojanovice.cz

Monika Ondryášová (Obecní úřad)

tel.: +420 556 808 565

e-mail: obec@trojanovice.cz