Klub důchodců Na Lomné
Klub důchodců Na Lomné byl založen v roce 1995. Pravidelně schůzky se konají vždy druhé a čtvrté úterý v měsíci v místní hasičské zbrojnici. Schůzky vždy mají zajímavou náplň, ať už to jsou besedy s představiteli obce či jinými zajímavými osobnostmi. Členové klubu pořádají zábavné a vědomostní soutěže, výstavky ručních prací, výpěstků zeleniny a ovoce apod.

Pravidelně pořádají zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Populární je smažení vaječiny, grilování kuřat, oslava Dne matek a krmášová zábava s pohoštěním v převlecích a maskách.

Kontaktní osoba:
e-mail:
tel.: +420
Adresa:
web: