Logo MPMR

CYKLOSTEZKA SOLÁRKA, CYKLOSTEZKA PINDULA

Cílem dotačních projektů je výstavba tří úseků cyklostezek v obci Trojanovice, které vytvoří bezpečnou trasu pro pěší i cyklisty podél komunikace III/4866 a I/58 a zajistí propojení mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem.

Smíšení stezka pro chodce a cyklisty povede od kruhového objezdu v Trojanovicích, v místní části Lomná, podél místní komunikace III/4866 (Solárka), dále po hrázi vodní nádrže Lubina až na sedlo Pindula.

Projekty Cyklostezka Solárka Etapa 1a, Cyklostezka Solárka Etapa 1b a Cyklostezka Pindula jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Registrační čísla projektů:

CZ.06.06.01/00/22_035/0003492 (Cyklostezka Solárka Etapa 1a)

CZ.06.06.01/00/22_035/0003495 (Cyklostezka Solárka Etapa 1b)

CZ.06.06.01/00/22_035/0003505 (Cyklostezka Pindula)

Termín realizace projektů: 2022–2025. Výstavba cyklostezky je plánována v období 2024 – 2025.

Mapa širších vztahů

Mapa cyklostezek