Kříž pod Javorníkem

Kříž z roku 1796 nechali postavit trojanovští občané Jiří Chovanec, Josef Horečka a Jan Tichavský. Tento kříž byl prohlášen Kulturní památkou ČR.

Podle vyjádření Památkového ústavu v Ostravě patří tento kříž k nejpěknějším a nejhodnotnějším v Moravskoslezském kraji.

kriz_pod_javornikem

Kříž u cesty na Pindulu u č. p. 77

Kříž nedaleko Pinduly (sedlo mezi Trojanovicemi a Rožnovem p. R.) byl postaven nákladem Tomáše Zbavitela z č. p. 77 v roce 1908.
V roce 2005 jej na vlastní náklady nechala zrestaurovat paní Marie Zbavitelová.

kriz_pod_pinduli_cp77

Kříž na Pinduli

Kříž z roku 1751 je druhou nejstarší církevní památkou v obci. Kříž byl postaven ze zbojnických peněz, jak uvádí kronikář Trojanovic. Viz. Pověsti a legendy.

kriz_na_pinduli

Kříž na Radhošti

Na Radhošti byl postaven první kříž již v roce 1735. Tento byl dřevěný a nahrazen kamenným v roce 1805. Nechal jej postavit rožnovský měšťan Michal Janík. V roce 1808 byl kříž povalen v bouři a znovu postaven.

Po přestavbě kaple byl v roce 1931 přemístěn před vchod do kaple a na jeho původní místo byla umístěna socha sv. Cyrila a Metoděje.

kriz_na_radhosti

Kříž na Kopané

Kříž se nachází u cesty Solárka u odbočky na Kopanou. Nechali jej postavit v roce 1886 Josef Makový a Tomeš Pargač. Opravován byl v letech 1921 a 1972. V roce 2009 byl kříž kompletně zrekonstruován.

kriz_na_kopane

Kříž na Lomné

Kříž se nachází uprostřed kruhového objezdu na Lomné. Dle nápisu na kříži „Kříž tento byl v 1843 od Trojanovických sousedův postaven a bleskem hromovým byl v 1896 poškozen a v tom roku byl za doby obecního starosty Karla Kociána od sousedův z Lomné opraven“.

kriz_na_lomne_u_kruh_objezdu

Kříž na křižovatce na Bystrém

Kříž je umístěn nedaleko planiskového mostu přes potok Bystrý.
Byl postaven a požehnán v roce 2000. Zhotovil jej místní kameník p. Miroslav Uhlář z č. p. 257.

Na kříž kromě občanů přispěl také starosta obce p. Drahomír Strnadel.

kriz_na_krizovatce_na_bystrem_u_planisk_mostu

Kříž na Bystrém u č. p. 291 spadá pod Kunčice p. O.

Kříž byl zbudován v roce 1909 na náklady Johany Poláškové z č. p. 306 v Trojanovicích a její dcery Anežky, ovdovělé Rajnochové. Stojí na pozemku Josefa Káni z č. p. 291.

kriz_na_bystrem_u_cp_291

Kříž na Bystrém u č. p. 314

Kříž, který je poblíž domu pana Kytrycha č. p. 314, nechal postavit Matouš Čada s manželkou ke cti a chvále Boží roku 1902.

kriz_na_bystrem_cp314