Vzpomínky Josefa Strnadla na Marii Majerovou.

 

Výrobcem a poskytovatelem zvukového záznamu je Český rozhlas