Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Památník bratří Strnadlů: Možnost konání slavnostních akcí, svatebních obřadů, rodinných oslav, školení, výstav. Kapacita místnosti do 40 osob.

nájem společenské místnosti (1 – 4 hodiny)
(kuchyně, zapůjčení nádobí, běžný ohřev, topení, vodné + stočné, mzda správce) / 600 Kč

za každou započatou hodinu (5. a další)  / +100Kč

zatopení v krbu (včetně dřeva) / +100Kč

vaření před začátkem nájemného (za 1 hodinu) / +15Kč

Svatební obřad - obyvatelé Trojanovic 800kč / ostatní 1000kč

Kontaktní telefon +420 602 483 636

Před zahájením nájmu předá správce nájemci místnosti včetně nádobí, po ukončení předá nájemce správci vše zpět. Při zjištění ztrát nebo poškození majetku uhradí ztrátu nájemce. Začátek nájmu podle dohody se správcem, ukončení nejpozději do 24:00 hodin.