Placení nájmu a vstupného v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích

Nájem společenské místnosti (1-4 hodiny)

(kuchyň, zapůjčení nádobí, běžný ohřev, topení, vodné – stočné, mzda správce) 600 Kč

Za každou další započatou hodinu +100 Kč

Topení v kamnech včetně dřeva +100 Kč

Při zjištění ztrát nebo poškození majetku uhradí ztrátu či poškození nájemce.

 

Svatební obřad:

  • Obyvatelé Trojanovic 1000 Kč
  • Ostatní 2500 Kč

Vstupné Síň tradic:

  • Dospělí 20 Kč
  • Děti, důchodci 5 Kč

Směrnice se vydává s účinností od 21.12.2020

Účinností směrnice se ruší směrnice č. 1/2018.