ZTRÁTY A NÁLEZY

Oznámení občanům

Obec Trojanovice oznamuje občanům, že podle ustanovení § 1052 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nalezenou věc vydá obec po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezného.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci.

Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

V případě nálezů na území obce Trojanovice provádí veškeré činnosti spojené s převzetím, uchováváním a vydáváním nálezů pracovnice podatelny Obecního úřadu Trojanovice. Zde je možno v provozní době odevzdávat nálezy a rovněž tak se zde mohou o své věci hlásit vlastníci ztracených věcí osobně nebo telefonicky
na tel. č. 556 835 405.

Vyzvednutí nalezené věci je možné pouze osobně, po identifikaci vlastníka a sepsání zápisu.


Ztráty a nálezy rok 2024 (staženo 22× )
Ztráty a nálezy rok 2023 (staženo 35× )
Ztráty a nálezy rok 2022 (staženo 68× )
Ztráty a nálezy rok 2021 (staženo 189× )
Ztráty a nálezy rok 2020 (staženo 182× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white