Socha Radegasta

Sochu pohanského boha Radegasta vytvořil sochař Albín Polášek (* 14. 2. 1879, † 19. 5. 1965) pro Pohorskou jednotu Radhošť. Na podstavec se stěhovala dvakrát. Při první cestě v roce 1930 nákladní auto se sochou uvízlo ve strmé zatáčce na Pustevnách, odkud ho druhý den muselo vytahovat šest párů nejsilnějších koní z Trojanovic.

Po ustavení sochy na místo se strhl silný déšť provázený bouřkou, při níž blesk zabil jednoho z vojáků, kteří u Radegasta drželi čestnou stráž.

Původní socha byla zhotovena z umělého kamene a špatně odolávala nepříznivému počasí. Krajský ústav památkové péče v Ostravě proto rozhodl, že bude vhodnější instalovat na Radhošti místo vzácného originálu dokonalou kopii. Pro kamenosochaře Jana Sobka z Leskovce a akademického sochaře Jaroslava Machalu ze Vsetína, který na průběh prací dohlížel, se vytesání kopie sochy z přírodní žuly stalo životní zakázkou. Druhé putování sedm tun těžké sochy do nadmořské výšky přes tisíc metrů se odehrálo v červenci 1998.

Originál díla se nyní nachází ve vstupní hale frenštátské radnice. Socha stojí 8 m od hranice obce na katastru obce Dolní Bečva.

radegast

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Sousoší věnoval v roce 1930 Albín Polášek spolku Matice Radhošťská. Sousoší sv. Cyrila a Metoděje je pravým opakem sochy pohanského boha Radegasta. Vyzařuje z něj bratrství a touha po sjednocení. Žilnaté ruce ukazují, že oba jsou muži práce. V rozevřené knize, kterou drží sv. Cyril, čteme hlaholským písmem počátek evangelia sv. Jana „Na počátku bylo Slovo“. Sv. Metoděj ukazuje na písmo a pozdvihuje mezi glorioly trojramenný
byzantský kříž.

Duté sousoší, 2,60 m vysoké a vážící 800 kg, je ulito z bronzu, čímž (oproti kameni) je vyjádřena vyšší a pozdější kultura. Zdvíhá se na žulovém podstavci vysokém 1,60 m za kaplí na místě, kde stával kamenný kříž. Obráceno je k východu, pohlíží na Radegasta na protější vyvýšenině a vítá příchozí.

cm

Pomník obětem z I. a II. světové války

Pomník byl zbudován v r. 1946 odborem Národní jednoty z Bystrého za fi nanční podpory továrníka Petra Polacha. Pomník je dílem sochaře Jana Knebla, rodáka z Trojanovic. Je z hořického pískovce.

Stojí před Jubilejní školou prezidenta T. G. Masaryka na Lomné.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Socha panny Marie

Socha z roku 1720 je národní kulturní památkou. Její vznik souvisí se založením tzv. hamernické osady na Bystrém. V té době byl na Bystrém v provozu hamr, valcha, mlýn a pila.

sochapannymarie

Sousoší „Partyzánská hlídka“

Sousoší je umístěno u hotelu Beskyd v centru Lomné. Autorem tohoto sousoší je frenštátský sochař Karel Vašut. Sousoší bylo odhaleno v roce 1985 na počest 40. výročí osvobození republiky Sovětskou armádou.

Je odkazem na dobu 40 let vlády jedné strany a její propagandy.

par