Naše Beskydy je občanské sdružení, které vzniklo v září roku 2004.

Podnětem pro vznik občanského sdružení bylo povolení hornické činnosti na dole Frenštát. Toto povolení vydal OBÚ v Ostravě v roce 2004. OS Naše Beskydy začalo okamžitě po svém založení organizovat akce, které vedly a stále vedou ke zviditelnění celé problematiky. Cílem OS Naše Beskydy je zvýšit informovanost občanů o snahách těžařské společnosti v našem regionu a všemi legálními kroky zasahovat proti nezákonému jednání OKD a.s.

Její členové jsou odhodláni vyvíjet tlak na orgány státní a místní správy, aby situace kolem Dolu Frenštát byla jednou provždy vyřešena ve prospěch občanů regionu.

Předseda: Stanislav Uruba
Tel.: +420 608 707 024
e-mail: nasebeskydy@email.cz
Adresa: Martinská čtvrť 1137, Frenštát p. R., 744 01
web: www.nasebeskydy.cz