Petr Makový (tel: 774 169 844)

   * obsluha sběrného dvora

 

 

Služby obce Trojanovice 

Ceník služeb platný od 1. 5. 2014

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

Dopravní prostředek                           jednotka výkonu                                 cena/Kč

 

AVIE – nosič kontejnerů                      1 km trasy                                             30,-

AVIE – nosič kontejnerů                      1 hodina prostoj                                  218,-

AVIE – práce s rukou                          1 hodina                                              484,-

Mazda                                                 1 km trasy                                              18,-

Ford                                                     1 km trasy                                              18,-

Mazda, Ford                                        1 hodina prostoj                                      97,-

Traktor – mulčování                             1 hodina použití                                    847,-

Traktor – rozhrnování sněhu                1 hodina práce                                     847,-

NewHoland                                          1 hodina použití                                    847,-

Mercedes                                             1 km trasy                                               36,-

Mercedes + vlek                                  1 km trasy                                                39,-

 

  

 

Druh zařízení                                     jednotka výkonu                                 cena/Kč

Drtič větví JENSEN                           1 hodina použití                                        847,-

Pařezová fréza                                  1 hodina použití                                        484,-

Kubota – sekačka                              1 hodina práce                                          605,-

Křovinořez                                         1 hodina práce                                          484,-

Motorová pila                                     1 hodina práce                              303,- – 605,-

 

 Cena údržbářských prací                    jednotka výkonu                                 cena/Kč

 

Dělník                                                  1 hodina práce                                         218,-

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 5.5.2014

___________________________________________________________________________________________

 

Provozní doba sběrného dvora:

 

Letní provoz(od 1.4. do 31.10.):

 

pondělí                     8:00 – 14:00 hodin

středa                       8:00 – 17:00 hodin

sobota                      8:00 – 12:00 hodin

 

Zimní provoz(od 1.11. do 31.3):

 

středa                      13:00 – 17:00 hodin

sobota                      8:00 – 12:00 hodin

________________________________________________________________________________________ 

Ceník stavebních odpadů od 1. září 2014 

pro občany Trojanovic

 cena za 1 t odpadu (jsme plátci DPH)

 Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

stavební suť (čistý beton nebo cihla)                  600,- Kč

stavební suť (směs betonu, cihel, tašek)         1 200,- Kč

směsné stavební a demoliční odpady              2 400,- Kč

stavební materiály obsahující azbest (eternit)  2 400,- Kč

izolační materiály (lepenka)                              3 000,- Kč

okenní rámy (bez skla)                                     1 200,- Kč

okenní rámy (se sklem)                                    2 000,- Kč

biologicky nerozložitelný odpad (pařezy)         2 400,- Kč

                       

            větší množství stavebního odpadu (cca nad 4 t):

 • cena dle ceníku skládky + doprava na skládku

   

  Zapůjčení kontejneru:

   

              první 3 dny                                                                        zdarma

              každý další den                                                                 60,- Kč/den