Myšlenka zbudovat na temeni Radhoště kapli sv. Cyrila a Metoděje se zrodila již v roce 1862. V témže roce byla na hoře uspořádána slavnost a na stavbu kaple se vybralo 120 zlatých.

Ke stavbě kaple bylo přikročeno roku 1896, základní kámen byl položen 5. července. Dne 11. září 1898 kapli posvětil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn a byla odevzdána veřejnosti do užívání.

Roku 1905 byl založen spolek Matice Radhošťská s cílem udržovat kapli. Z jeho popudu byla původní kamenná kaple v roce 1926 obložena šindelem a přistavěna zvonice.

Frenštátský rodák sochař Albín Polášek, žíjící v USA, věnoval Matici Radhošťské v roce 1930 sousoší svatého Cyrila a Metoděje, které nyní stojí před kaplí na hřebenu hory Radhošť. V interiéru kaple se nachází kopie triptychu „Valašská madona“ od Adolfa Liebschera (originál v kostele sv. Martina ve Frenštátě p. R.).

Roku 1995 byla v kapli provedena nová elektroinstalace a roku 2003 byla ukončena kompletní rekonstrukce zvonice. Matice Radhošťská nechala také zhotovit nový obětní stůl z carrarského mramoru a nyní financuje rekonstrukci vitrážových oken.

Celkové náklady na opravu kaple činily v letech 1995 - 2009 téměř pět miliónů korun.