Účelem grantu je realizace projektů na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury především dětí a mládeže.

ROK 2023

Pro rok 2023 je v rozpočtu obce Trojanovice vyčleněno 500 000 Kč.

Žádosti pro tento rok lze podávat do 11.4.2023 včetně.
Žádosti dodané později nebudou administrovány.

Podání lze uskutečnit:
elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz
e-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
osobně na podatelně obecního úřadu, Trojanovice 210

Obec Trojanovice o grantech rozhodne následně na nejbližším konaném zastupitelstvu, tj. 24.4.2023.
O přijetí a výši grantu budou příjemci informováni e-mailem.
Na zastupitelstvu konaném dne 26.6.2023 budou schváleny smlouvy s konkrétními údaji daného příjemce, účelem poskytnutí grantu a výší grantu.
Smlouvy budou zaslány písemně k podpisu, po té budou finanční prostředky vyplaceny příjemci.

Tiskopisy ke stažení:
Granty obce 2023 - sociální program obce - pomoc pro handicapované (staženo 101× )
Granty obce 2023 - grant pro studenty (staženo 85× )
Granty obce 2023 - příspěvek na zájmovou činnost (organizace) (staženo 132× )
Granty obce 2023 - vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce (staženo 107× )
GRANTY obce - tiskopis k vyúčtování dotace (staženo 160× )

UZNATELNÝMI NÁKLADY JSOU NÁKLADY VZNIKLÉ OD 1.1.2023 DO 2.12.2023.

Rozdělení grantů 2023 - tabulka (staženo 53× )
Tabulka granty 2023.xlsx (staženo 48× )
Vyúčtování poskytnutých prostředků proběhne nejpozději do 9.12.2023.

unnamed