Účelem grantu je realizace projektů na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury především dětí a mládeže.

ROK 2024

Pro rok 2024 je v rozpočtu obce Trojanovice vyčleněno 500 000 Kč.

Žádosti pro tento rok lze podávat do 12.4.2024 včetně.
Žádosti dodané později nebudou administrovány.

Podání lze uskutečnit:
elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz
e-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
osobně na podatelně obecního úřadu, Trojanovice 210

Obec Trojanovice o grantech rozhodne následně na nejbližším konaném zastupitelstvu, tj. 22.4.2024.
O přijetí a výši grantu budou příjemci informováni e-mailem.
Na zastupitelstvu konaném dne 24.6.2024 budou schváleny smlouvy s konkrétními údaji daného příjemce, účelem poskytnutí grantu a výší grantu.
Smlouvy budou zaslány písemně k podpisu, po té budou finanční prostředky vyplaceny příjemci.

Tiskopisy ke stažení:

Granty obce 2024 - sociální program obce - pomoc pro handicapované (staženo 28× )

Granty obce 2024 - grant pro studenty (staženo 31× )

Granty obce 2024 - příspěvek na zájmovou činnost (organizace) (staženo 60× )

Granty obce 2024 - vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce (staženo 43× )

GRANTY obce - tiskopis k vyúčtování dotace (staženo 25× )

UZNATELNÝMI NÁKLADY JSOU NÁKLADY VZNIKLÉ OD 1.1.2024 DO 2.12.2024.

Rozdělení grantů 2023 - tabulka (staženo 99× )
Tabulka granty 2023.xlsx (staženo 82× )
Vyúčtování poskytnutých prostředků proběhne nejpozději do 9.12.2024.

unnamed