Kanalizace podél Solárky od kruhvé křižovatky k bývalému JZD
Studie proveditelnosti likvidace odpadních vod v neodkanalizovaných částech obce Trojanovice
Víceúčelové hřiště na Bystrém
Dopravní bezpečnostu u zastávky Balita
Nová lanovka na Pustevny
Nové sjezdové tratě na Pustevnách
Cyklostezka Lomná
Cyklostezka Solárka - PDF (staženo 339× )
Rozšíření sběrného dvora