Dopravní řešení Ráztoka (staženo 82× )

Vodovod na Karlovice
Vodovod na Bystrém za hřištěm
Vodovod na Bystrém nad bývalým obchodem
Vodovod pod Javorníkem ke Kolářům
Vodovod pod Javorníkem k Čadům
Kanalizace podél Solárky od kruhvé křižovatky k bývalému JZD
Studie proveditelnosti likvidace odpadních vod v neodkanalizovaných částech obce Trojanovice

Víceúčelové hřiště na Bystrém
Dopravní bezpečnostu u zastávky Balita
Nová lanovka na Pustevny
Nové sjezdové tratě na Pustevnách
Cyklostezka Lomná
Cyklostezka Solárka
Rozšíření sběrného dvora