Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením

Pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin

Ceník:

Dotovaná cena pro obyvatele Trojanovic

  • Přeprava po Trojanovicích a do města Frenštátu p. R: 30,- Kč za dopravu k 1. stanovišti, dále 30,-Kč za dopravu mezi každým dalším stanovištěm, cena za cestu zpět je 30,-Kč.
  • Přeprava mimo Trojanovice nebo město Frenštát p. R: počátek cesty se počítá od bydliště zájemce. Cesta tam i zpět je zpoplatněna sazbou 8,- Kč za 1km.
  • Cena doby čekání na klienta (u lékaře, na úřadech apod.) je 30,-Kč/15 min. Doba čekání zahrnuje i možný doprovod klienta.

Přeprava pro občany obce Trojanovice je dotovaná z rozpočtu obce Trojanovice.

Nedotovaná cena pro zájemce nesplňující podmínky dotace

  • Sazba za 1km je 10,-Kč. Zájemce platí celkový počet najetých kilometrů: výjezd pracovníka ze sídla Charity Frenštát p. R. (Dolní 504, Frenštát p.R) k bydlišti zájemce, dále na místo určené zájemcem a případnou cestu zpět k bydlišti a cestu pracovníka zpět do sídla Charity Frenštát p. R.
  • Cena doby čekání na klienta (u lékaře, na úřadech apod.) je 30,-Kč/15 min. Doba čekání zahrnuje i možný doprovod klienta.

Občané mohou službu využít při návštěvě lékaře, úřadů, hřbitova, zajištění nákupu či přátelské návštěvě. Rozhodující pro uplatnění dotované ceny je pouze prokázání se průkazem „Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením“.

Objednání minimálně 1 den dopředu pro rezervaci auta. Objednávky vyřizuje pracovník Charity Frenštát p. R, v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00 hodin.

Vyřízení Průkazu „Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením“:

  • Průkaz opravňuje převoz osoby i s případným doprovodem až 6x za měsíc za cenu dotovaného jízdného

Podmínky dotovaného jízdného:

  • Občan ve věku 65 a více let + trvalé bydliště v obci Trojanovice - Občan s průkazem TP, ZTP, ZTP/P + trvalé bydliště v obci Trojanovice

Podání žádosti o vystavení průkazu osobně na Obecním úřadě Trojanovice, Trojanovice 210 nebo v zastoupení s vyplněným formulářem „plná moc“.

Zodpovědná osoba: Věra Raiskubová
Email: obecni.urad@trojanovice.cz
Tel: 556 835 405

pondělí a středa 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Doklady nutné k vyřízení: občanský průkaz, případná plná moc, průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, fotografie 3,5x4,5cm (k průkazům, které nebudou opatřeny fotografií nutno předkládat občanský průkaz)

Průkaz je vydán na počkání po podpisu Souhlasu s podmínkami provozování služby „Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením“

Sankce:

  • v případě nedodržení stanovených podmínek může být držitel vyloučen z přepravy
  • v případě nepředložení průkazky „Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením“ uhradí plnou taxu dle ceníku dopravce