Územní plán Trojanovice

Územní plán Trojanovice byl vydaný zastupitelstvem obce dne 29.02.2016 s nabytím účinností dne 21.03.2016.

Soubory ke stažení najdete zde.


Změna č. 1 Územního plánu Trojanovice


Připravované změny Územního plánu

V současné době se připravuje Změna č. 2 Územního plánu Trojanovice a Změna č. 3 Územního plánu Trojanovice.
Územní plán a jeho změny jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování a Obecním úřadě Trojanovice.

V současné době se připravuje Zpráva o uplatňování Územního plánu Trojanovice.