Územní plán Trojanovice

Územní plán Trojanovice byl vydaný zastupitelstvem obce dne 29.02.2016 s nabytím účinností dne 21. 03. 2016.


Změna č. 1 Územního plánu Trojanovice
Zastupitelstvo obce Trojanovice vydalo dne 24.09.2018 Změnu č. 1 Územního plánu Trojanovice s nabytím účinnosti 06.11.2018.


Změna č. 2 Územního plánu Trojanovice
Zastupitelstvo obce Trojanovice vydalo dne 29.6.2020 Změnu č. 2 Územního plánu Trojanovice s nabytím účinnosti 11.8.2020.

Úplné znění po Změně č. 2 Územního plánu Trojanovice


Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Trojanovice

Opatření obecné povahy č. 1/2023

Změna č. 3 Územního plánu Trojanovice
Zastupitelstvo obce Trojanovice vydalo dne 28.8.2023 Změnu č. 3 Územního plánu Trojanovice s
nabytím účinnosti 25.9.2023.Připravované změny Územního plánu

Změna č. 3 Územního plánu Trojanovice.

Územní plán a jeho změny jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování a Obecním úřadě Trojanovice.

V současné době se připravuje Zpráva o uplatňování Územního plánu Trojanovic