DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Tiskopis - změna územního plánu (staženo 446× )
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘED ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM (staženo 127× )
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘED STAVEBNÍMI PRACEMI (staženo 115× )

Granty obce 2023 - sociální program obce - pomoc pro handicapované (staženo 7× )
Granty obce 2023 - grant pro studenty (staženo 10× )
Granty obce 2023 - příspěvek na zájmovou činnost (organizace) (staženo 39× )
Granty obce 2023 - vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce (staženo 30× )
GRANTY obce - tiskopis k vyúčtování dotace (staženo 90× )

Evidenční karta k poplatku za psa (staženo 107× )
Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace (staženo 322× )
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (staženo 531× )
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - bezúročné zápůjčky na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění (staženo 323× )
Žádost o proplacení nákladů za materiál na odbočení vodovodní přípojky (Fa SmVaK) (staženo 289× )
Žádost o proplacení nákladů za materiál na odbočení kanalizační přípojky (staženo 239× )

Žádost o vrácení přeplatku (staženo 221× )

Tiskopis žádosti o příspěvek na ČOV 1/2019 (staženo 267× )
Tiskopis žádosti o příspěvek na kanalizační přípojku 2/2019 (staženo 218× )

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu (staženo 56× )
Ohlášení užívání veřejného prostranství dle OZV č. 1/2022 (staženo 56× )
Stanovení výše poplatku - stánkový prodej tržiště Pustevny dle OZV č. 1/2022 (staženo 20× )

Žádost o příspěvek na studnu (staženo 217× )
Žádost o příspěvek na prohloubení studny (staženo 190× )

Přihláška k vítání občánků (staženo 28× )
Přihláška - slavnostní setkání jubilantů (staženo 29× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white