DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Tiskopis - změna územního plánu (staženo 423× )
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘED ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM (staženo 97× )
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘED STAVEBNÍMI PRACEMI (staženo 95× )

Granty obce 2022 - sociální program obce - pomoc pro handicapované (staženo 67× )
Granty obce 2022 - grant pro studenty (staženo 56× )
Granty obce 2022 - příspěvek na zájmovou činnost (staženo 121× )
Granty obce 2022 - vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce (staženo 61× )
GRANTY obce - tiskopis k vyúčtování dotace (staženo 61× )

Evidenční karta k poplatku za psa (staženo 92× )
Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace (staženo 302× )
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (staženo 499× )
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - bezúročné zápůjčky na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění (staženo 302× )
Žádost o proplacení nákladů za materiál na odbočení vodovodní přípojky (Fa SmVaK) (staženo 273× )
Žádost o proplacení nákladů za materiál na odbočení kanalizační přípojky (staženo 223× )

Žádost o vrácení přeplatku (staženo 202× )

Tiskopis žádosti o příspěvek na ČOV 1/2019 (staženo 248× )
Tiskopis žádosti o příspěvek na kanalizační přípojku 2/2019 (staženo 202× )

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu (staženo 36× )
Ohlášení užívání veřejného prostranství dle OZV č. 1/2022 (staženo 37× )
Stanovení výše poplatku - stánkový prodej tržiště Pustevny dle OZV č. 1/2022 (staženo 1×)

Žádost o příspěvek na studnu (staženo 199× )
Žádost o příspěvek na prohloubení studny (staženo 174× )

Jubilanti slavnostní setkání (staženo 71× )
Vítání občánků (staženo 106× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white