DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Tiskopis - změna územního plánu (staženo 395× )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘED ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM (staženo 72× )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – PŘED STAVEBNÍMI PRACEMI (staženo 66× )

Granty obce 2022 - sociální program obce - pomoc pro handicapované (staženo 35× )

Granty obce 2022 - grant pro studenty (staženo 32× )

Granty obce 2022 - příspěvek na zájmovou činnost (staženo 95× )

Granty obce 2022 - vzor smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce (staženo 38× )

GRANTY obce - tiskopis k vyúčtování dotace (staženo 36× )

Evidenční karta k poplatku za psa (staženo 68× )

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace (staženo 275× )

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (staženo 452× )

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - bezúročné zápůjčky na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění (staženo 271× )

Žádost o proplacení nákladů za materiál na odbočení vodovodní přípojky (Fa SmVaK) (staženo 231× )

Žádost o proplacení nákladů za materiál na odbočení kanalizační přípojky (staženo 201× )

Žádost o vrácení přeplatku (staženo 180× )

Tiskopis žádosti o příspěvek na ČOV 1/2019 (staženo 218× )

Tiskopis žádosti o příspěvek na kanalizační přípojku 2/2019 (staženo 180× )

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu (staženo 9× )

Ohlášení užívání veřejného prostranství dle OZV č. 1/2022 (staženo 9× )

Formulář - stanovení výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 1/2020 (staženo 32× )

Žádost o příspěvek na studnu (staženo 170× )

Žádost o příspěvek na prohloubení studny (staženo 149× )

Jubilanti slavnostní setkání (staženo 45× )

Vítání občánků (staženo 59× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white