Zákon č. 21/2006 Sb.
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

* ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

 

Věra Raiskubová
tel: 556 835 022,   ic@trojanovice.cz  

Monika Ondryášová
tel: 556 808 565, obec@trojanovice.cz