Zákon č. 21/2006 Sb.
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

* ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

 

Alena Janáková
tel: 556 835 022,   ic@trojanovice.cz  

Věra Raiskubová
tel: 556 839 276, posta@trojanovice.cz