TERMÍNY PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2024

Jednotný svozový den pro celou obec - LICHÝ ČTVRTEK (vývoz probíhá i v den státního svátku)

Popelnici vystavujte až je zcela naplněna. Při důkladném třídění pak není nutné ji vystavovat každých 14 dní, ale stačí vývoz 1x za měsíc nebo dokonce i méně častěji. Obec platí svozové společnosti za každý výsyp popelnice bez ohledu na její naplněnost a tyto náklady pak zahrnuje do výpočtu místního poplatku za odpady.

Každá popelnice je opatřena oranžovým čárovým kódem. V případě špatného čárového kódu Vám může svozová firma nalepit na popelnici upozornění o nefukčním kódu. V tomto případě si vyzvedněte nový kód na obecním úřadě. 

měsíc den den den
leden 4  18  
únor  1  15 29
březen  14  28  
duben  11  25  
květen  9  23  
červen  6  20  
červenec 4  18  
srpen  1  15 29
září  12  26  
říjen  10  24  
listopad  7  21  
prosinec  5  19