TERMÍNY PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2023

Jednotný svozový den pro celou obec - LICHÝ ČTVRTEK

První svoz je 5. ledna 2023 a pak dále každých 14 dní.

Popelnici vystavujte až je zcela naplněna. Při důkladném třídění pak není nutné ji vystavovat každých 14 dní, ale stačí vývoz 1x za měsíc nebo dokonce i méně častěji. Obec platí svozové společnosti za každý výsyp popelnice bez ohledu na její naplněnost a tyto náklady pak zahrnuje do výpočtu místního poplatku za odpady.

měsíc den den den
leden  5  19  
únor  2  16  
březen  2  16 30
duben  13  27  
květen  11  25  
červen  8  22  
červenec  6  20  
srpen  3  17 31
září  14  28  
říjen  12  26  
listopad  9  23  
prosinec  7  21