ANALÝZA SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Dne 23.3.2023 proběhla na sběrném dvoře v obci Trojanovice analýza směsného komunálního odpadu.  Na sběrný dvůr byly den předem zaměstnanci obce svezeny nádoby obsahující směsný komunální odpad z vybraných lokalit v blízkosti rodinných domů, bytových domů a chat. Celkový analyzovaný vzorek měl váhu cca 509 kg, přičemž 278 kg bylo ze zástavby rodinných domů, 105 kg od bytových domů a 126 kg od chat. Rozbor odpadu provedl Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN). Analýze směsného odpadu se zúčastnily také děti místní základní školy, které měly možnost se na vlastní oči přesvědčit, jak se v naší obci třídí.  Na výsleky této analýzy se můžete podívat v přiložené zprávě a k dispozici je také video.

Zpráva z analýzy směsného komunálního odpadu (SKO) v obci Trojanovice, vypracoval Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) Analýza odpadu (staženo 133× )

Video z analýzy směsného komunálního odpadu (SKO):