Lurdská kaple Panny Marie na Horečkách

Lurdská kaple na Horečkách je postavena jako stylizovaná jeskyně zapuštěná do svahu nad hotelem Vlčina. V roce 1902 ji nechala vybudovat manželka továrníka Bumbaly z Frenštátu p. R. jako dík za navrácené zdraví. Ve třicátých letech minulého století věnoval pan Choleva kapli zvonek. V roce 1978 usilovali frenštátští komunisté o její zbourání, jelikož dle jejich názoru působila jako bunkr. Kaple však stojí na katastru Trojanovic a tím unikla zvůli úředníků MěNV Frenštát p. R. Každoročně se zde koná slavnost Seslání Ducha Svatého.

lk

Kaplička na Lomné u č. p. 205

U této kapličky nelze zjistit přesně její stáří. S největší pravděpodobností byla postavena na začátku 19. stol., kdy tato usedlost patřila dědičnému fojtovi Janu Jandovi. Ten zemřel v roce 1816. Po jeho smrti získal majetek Jan Vojtek, který byl od r. 1848 trojanovským starostou. Vzácné dřevěné sošky z 18. století byly z této kapličky ukradeny.

kaplicka_ nalomne205

Kaplička na Lomné u hotelu „U Kociána“

Kapličku nechal postavit hostinský Kocián v roce 1890. Zvon, jehož replika je v kapličce od července roku 2007, byl původně z roku 1738. Byl to zvon, který koupil Viktor Kocián v roce 1932 poté, co byl tento odstraněn ze zvoničky na Lomné. Dle spisovatele Bohumíra Četyny se jedná o zvonek z pozůstalosti po posledním poustevníkovi Felixovi z Pusteven. Kaplička byla v roce 2009 nově zrekonstruována.

kap03

Kaplička na Bystrém u domu č. p. 227

V roce 1998 byla kaplička vypáčena a zdemolována. Kaplička byla v roce 2009 nově zrekonstruována.

kaplicka_poddilem

Kaplička na Bystrém u domu č. p. 265

Tato kaplička patří k národním kulturním památkám v obci. Pochází z počátku 18. století z doby, kdy na Bystrém byla založena hamernická osada. Kapličku po staletí udržuje rodina Uhlářova z č. p. 265.

kap05