Základní informace o třídění odpadu se dozvíte na stránkách Autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.

JAK TŘÍDIT ODPADY - klikněte zde

Nebezpečný odpad (sběrný dvůr)

 • Jiné motorové, převodové a mazací oleje
 • Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a
  ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • Olověné akumulátory
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Fotochemikálie
 • Pesticidy
 • Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Ostatní odpad (sběrný dvůr)

 • Oděvy a textilní materiály
 • Jedlý olej a tuk
 • Objemný odpad – nábytek, koberce, linolea

Zpětný odběr elektrozařízení (sběrný dvůr)

 • Velké domácí spotřebiče vč. chladniček
 • Malé domácí spotřebiče
 • El. nářadí a nástroje
 • Trubicové a úsporné zářivky a výbojky, žárovky
 • Televizory a PC monitory
 • Výpočetní a telekomunikační technika
 • Spotřební elektronika
 • Hračky, vybavení pro volný čas a sport

Zpětný odběr baterií (sběrný dvůr)

 • vybité „suché“baterie - mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.

Bioodpad (kompostárna)

 • Větve, listí, tráva

Nepříjímáme:

 • Léčiva (patří do lékáren)
 • pneumatiky (patří na místa zpětného odběru, nejbližším sběrným místem je Pneuservis Patala, Záhuní 361, Frenštát p. R.)