Vodovod pod Javorníkem
Vodovod nad Kociánem
Vodovod na Bystrém
Vodovod v dolní části Lomné
Vodovod do Ráztoky
Kanalizace nad Kociánem
Kanalizace Zahrádky
Kanalizace v dolní části Lomné
Chodník do Ráztoky
Obnova chodníku na Lomné
Dopravní bezpečnost u základní školy
Obnova komunikací 2010
Obnova komunikací 2012
Obnova komunikací 2014
Obnova komunikací 2017
Obnova komunikace Knížecí cesta
Vybudování výstavní místnosti v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
Rekonstrukce srubu v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
Rekonstrukce krbu v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
Autobusové zastávky
Demolice masokombinátu
Parkoviště u TJ na Bystrém
Sběrný dvůr

Dotřizování odpadu
Sběrná místa
Kompostéry
Kompostárna
Archív obce
Grafický manuál Radegastovy Beskydy
Rozšíření veřejného osvětlení
Orientační značení v obci
Rekonstrukce dolní stanice lanové dráhy
Víceúčelové hřiště na Lomné
Pasportizace komunikací
Pasportizace mostů
Pasportizace veřejného osvětlení
Pasportizace dopravního značení
Rekonstrukce památníku Masaryka
Beskydský trail
Diskgolfové hřiště
Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně
Rekonstrukce sociálních zázemí v základní škole
Rekonstrukce sociálních zázemí v mateřské škole Lomná
Nové oddělení mateřské školy Košíček
Elektronizace zámků s evidencí
Opravy mostních objektů