ČÍSLO ÚČTU PRO VŠECHNY PLATBY:

285074707/0300

začátkem roku 2022 se budou měnit variabilní symboly u některých plateb. U platby za odpady a psa je nutné se informovat telefonicky na jedinečný variabilní symbol nejdříve od 7.2.2022!

POPLATEK ZA ODPADY A PSA

Roční sazba poplatku za odpady:

 • osoba trvale bydlící v obci 500,- Kč
 • za rekreační objekt 500,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:

 • za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele 140,- Kč
 • za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele 450,- Kč
 • za jednoho psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč
 • držitel psa, který je starší 65 let 0,- Kč

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. daného roku

Platbu je možné provést:

 • v hotovosti na pokladně OÚ nebo IC v Trojanovicích
 • platební kartou na pokladně OÚ nebo IC v Trojanovicích
 • převodním příkazem na účet Obce Trojanovice

Variabilní symbol pro platbu za odpady:

pro obyvatele Trojanovic: na rok 2022 je nutné se informovat na OÚ od 7.2.2022
pro chataře: na rok 2022 je nutné se informovat na OÚ od 7.2.2022
pes: na rok 2022 je nutné se informovat na OÚ od 7.2.2022

 

PLATBA ZA OBĚDY Z MŠ TROJANOVICE

variabilní symbol: leden 2022 - 3639+číslo domu

                          od února 2022 - vs bude přidělen, informace budou zaslány s vyúčtováním

 

PLATBA ZA DOPRAVU A SLUŽBY

Pozor změna od roku 2022! variabilní symbol: 369+rok2022+číslo příjemky

 

SBĚRNÝ DVŮR - STAVEBNÍ ODPAD

Pozor změna od roku 2022! variabilní symbol: 370+rok2022+číslo příjemky

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

variabilní symbol: určí obecní úřad, informace budou poskytnuty e-mailem, či telefonicky

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

variabilní symbol: 1342+číslo popisné (evidenční) ubytování

do poznámky: období za které platíte, popřípadě název ubytování

 

PLATBA ZA PRONÁJEM POZEMKU

variabilní symbol: 2131