ČÍSLO ÚČTU PRO VŠECHNY PLATBY:

285074707/0300

POPLATEK ZA ODPADY A PSA

Roční sazba poplatku za odpady: 

 • osoba trvale bydlící v obci 700,- Kč
 • za rekreační objekt 700,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:

 • za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele 140,- Kč
 • za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele 450,- Kč
 • za jednoho psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč
 • držitel psa, který je starší 65 let 0,- Kč (nutno nahlásit na obecním úřadě)

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2024

Platbu je možné provést:

 • v hotovosti na pokladně OÚ nebo IC v Trojanovicích
 • platební kartou na pokladně OÚ nebo IC v Trojanovicích
 • převodním příkazem na účet Obce Trojanovice

Variabilní symbol pro platbu za odpady a psa: 

pro obyvatele Trojanovic: přidělen v roce 2022
pro chataře: přidělen v roce 2022
pes: přidělen v roce 2022
(Pokud variabilní symbol neznáte, informujte se
telefonicky (556 808 565, 556 835 405) nebo e-mailem (obec@trojanovice.cz, obecni.urad@trojanovice.cz).

 

PLATBA ZA OBĚDY Z MŠ TROJANOVICE

variabilní symbol:  variabilní symbol je přidělen (zaslán vždy s vyúčtováním)

 

PLATBA ZA SLUŽBY KOMPOSTÁRNY

variabilní symbol: 368+rok+číslo příjemky

 

PLATBA ZA DOPRAVU A SLUŽBY

variabilní symbol: 369+rok+číslo příjemky

 

SBĚRNÝ DVŮR - STAVEBNÍ ODPAD

variabilní symbol: 370+rok+číslo příjemky

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

variabilní symbol: určí obecní úřad, informace budou poskytnuty e-mailem, či telefonicky

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU za rok 2024

(upozornění na navýšení poplatku z pobytu 30 Kč/osoba/den, splatnost poplatku vždy za předcházející pololetí, nejpozději do 15.dne následujícího pololetí). 

1. platba za první pololetí 2024 bude do 15.7.2024

2. platba za druhé pololetí 2024 bude do 15.1.2025

Zašlete informaci o poplatku z pobytu za rok 2024 na e-mail: obecni.urad@trojanovice.cz, částku, za jaké období bude poplatek odváděný, název ubytování, IČO nebo jméno, příjmení a trvalou adresu. Následně Vám bude zaslán e-mail s přiděleným variabilním symbolem.

číslo účtu: 285074707/0300

variabilní symbol: bude přidělen obecním úřadem na základně odeslaného informačního e-mailu

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU za rok 2023, výše poplatku 15 Kč/osoba/den, mimo jiné osvobozeny děti do 18 let
1. platba za rok 2023 bude do 10.7.2023 (při půlroční platbě)

2. platba za rok 2023 bude do 10.1.2024 (při roční platbě)

variabilní symbol: 1342+číslo popisné (evidenční) ubytování nebo 1343+číslo popisné (evidenční)

do poznámky: období za které platíte, název ubytování

 

PLATBA ZA PRONÁJEM POZEMKU

variabilní symbol: variabilní symbol byl přidělen v roce 2023, pokud jej neznáte, kontaktujte obecní úřad na tel.: 556 835 405 nebo e-mailem obecni.urad@trojanovice.cz