ČÍSLO ÚČTU PRO VŠECHNY PLATBY:

285074707/0300

Výše poplatku za odpady na rok 2023 je 600 Kč, splatnost poplatku do 30.6.2023.

Začátkem roku 2022 se změnily variabilní symboly u některých plateb.

U platby za odpady a psa byl přidělen jedinečný variabilní symbol, který Vám zůstává pro platby i v dalších letech. Pokud jej nevíte, informujte se telefonicky (556 835 405, 556 808 565, 556 835 022) nebo e-mailem (obecni.urad@trojanovice.cz, obec@trojanovice.cz).

 

POPLATEK ZA ODPADY A PSA

Roční sazba poplatku za odpady na rok 2023:

 • osoba trvale bydlící v obci 600,- Kč
 • za rekreační objekt 600,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:

 • za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele 140,- Kč
 • za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele 450,- Kč
 • za jednoho psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč
 • držitel psa, který je starší 65 let 0,- Kč (nutno nahlásit na obecním úřadě)

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2023

Platbu je možné provést:

 • v hotovosti na pokladně OÚ nebo IC v Trojanovicích
 • platební kartou na pokladně OÚ nebo IC v Trojanovicích
 • převodním příkazem na účet Obce Trojanovice

Variabilní symbol pro platbu za odpady na rok 2023:

pro obyvatele Trojanovic: přidělen v roce 2022
pro chataře: přidělen v roce 2022
pes: přidělen v roce 2022
(pro sdělení Vašeho variabilního symbolu, platí kontakty uvedené výše)

 

PLATBA ZA OBĚDY Z MŠ TROJANOVICE

variabilní symbol:  variabilní symbol je přidělen v každém měsíci nový (zaslán vždy s vyúčtováním)

 

PLATBA ZA SLUŽBY KOMPOSTÁRNY

variabilní symbol: 368+rok+číslo příjemky

 

PLATBA ZA DOPRAVU A SLUŽBY

variabilní symbol: 369+rok+číslo příjemky

 

SBĚRNÝ DVŮR - STAVEBNÍ ODPAD

variabilní symbol: 370+rok+číslo příjemky

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

variabilní symbol: určí obecní úřad, informace budou poskytnuty e-mailem, či telefonicky

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU za rok 2022

variabilní symbol: 1342+číslo popisné (evidenční) ubytování

do poznámky: období za které platíte, popřípadě název ubytování

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU za rok 2023

variabilní symbol: bude přidělen obecním úřadem

do poznámky: název ubytování

 

PLATBA ZA PRONÁJEM POZEMKU

variabilní symbol: 2131