POPLATEK ZA ODPADY A PSA

Roční sazba poplatku za odpady:

 • osoba trvale bydlící v obci 500,- Kč
 • za rekreační objekt 500,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:

 • za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele 140,- Kč
 • za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele 450,- Kč
 • za jednoho psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč
 • držitel psa, který je starší 65 let 0,- Kč

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2021

Platbu je možné provést:

 • v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
 • platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
 • převodním příkazem na účet obce Trojanovice
Nové číslo účtu: 285074707/0300
variabilní symbol:  
pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
pro chataře: 69 a číslo evidenční chaty
pes: 4 a číslo popisné (popř. číslo bytu)