POPLATEK ZA ODPADY A PSA

Roční sazba poplatku za odpady:

  • osoba trvale bydlící v obci 410,- Kč
  • za rekreační objekt 410,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:

  • za prvního psa v rodinném domě 80,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele 120,- Kč
  • za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele 450,- Kč
  • za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2019

Platbu je možné provést:

  • v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
  • platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
  • převodním příkazem na účet obce Trojanovice
Nové číslo účtu: 285074707/0300
variabilní symbol:  
pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
pro chataře: 69 a číslo evidenční chaty
pes: 4 a číslo popisné (popř. číslo bytu)