Historie školství v Trojanovicích
Počátek školství v Trojanovicích lze vidět v roce 1820, kdy osmý fojt Matuš Tichavský zavedl vyučování po domech. Představitelé obce měli snahu, aby byly v obci vybudovány školy, protože v letech 1833-34 bylo v Trojanovicích 290 dětí školou povinných.

Školy však postaveny nebyly pro odpor německých revírníků, kteří se obávali, že jim děti pasekářů přestanou chodit na lesní práce. V letech 1876-82 se třetí starosta Karel Kocián zasloužil o prosazení školních budov, které se však postavily až za starosty Josefa Chovance na popud Zemského sněmu v Brně v roce 1884.

Z důvodu velké rozlehlosti obce musely být vybudovány školy čtyři. V této době navštěvovalo školu 430 dětí. V době na přelomu 19. a 20. stol. rodiče často nechtěli pouštět děti na výuku, protože je potřebovali při pracích na pasekách. Proto pak byli rodiče předvoláváni, aby absenci dětí vysvětlili.

Z praktických důvodů pak bylo zavedeno polední vyučování. Počet dětí ve školách vzrostl a v letech 1905-6 navštěvovalo školu pod Javorníkem 120, pod Radhoštěm 170, na Lomné 152 a na Bystrém 141 dětí.

Školní budovy byly za první republiky postupně opravovány, na Lomné byla postavena nákladem 430.000 Kčs nová školní budova, která dostala název Jubilejní škola prezidenta T. G. Masaryka.

Škola tento název s výjimkou nacistické a komunistické diktatury - nese dodnes. Dnes funguje ze čtyř školních budov pouze jedna na Lomné. Tato budova byla dvakrát přistavovaná o učebny a tělocvičnu.