Matice Radhošťská je spolek dobrovolníků, kteří se zavázali pečovat o kapli na vrcholu Radhoště a dbát o šíření úcty k slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději, kterým je kaple od svého vzniku v roce 1898 zasvěcena.

K úkolům spolku patří také všestranně se starat o důstojný průběh bohoslužeb konaných v kapli na Radhošti, zejména pak poutní bohoslužby o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje 5. července. Spolek vznikl v roce 1905.

V roce 1951 byla činnost spolku nedemokratickou svévolí ukončena. V roce 1994 byla Matice Radhošťská díky úsilí několika nadšenců obnovena.


Předseda: Drahomír Strnadel
e-mail: matice.radhost@email.cz
tel.: +420 608 129 835
Adresa: Trojanovice 210 , Frenštát p. R., 744 01
web: www.matice-radhost.cz