koksar

PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ KOKSAŘ

Trojanovice Koksař: první fáze participativního procesu – zjišťování zájmu a preferencí obyvatel se blíží ke konci

22. 4. 2024. Obec Trojanovice připravuje rekonstrukci rekreačního areálu chaty Koksař. Vznikne zde bydlení pro až 20-25 domácností v moderním bytové domě a dvoupodlažních bungalovech. Příprava projektu probíhá participativním způsobem. Obyvatelé jsou zapojeni do procesu přípravy – ovlivnit mohou skladbu bytů, využití společných prostor, způsob financování, a tak i výslednou cenu. Především však svými preferencemi a zájmem ovlivní, kdo bydlení vystaví a kdo jej bude vlastnit a provozovat.

Co to je participativní bydlení?

Participativní bydlení znamená, že bydlení je vystavěno s aktivní účastí budoucích obyvatel ve spolupráci s obcí, což může snížit náklady na bydlení, a přitom zvýšit kvalitu sousedských vztahů. S obcí se dohodnete na podmínkách celého procesu. S architektem můžete upravit projekt dle vašich potřeb a preferencí. S právníkem nastavíte domovní řád. Projektový manažer vás provede procesem přípravy projektu a pomůže vám nastavit vhodný a na míru upravený způsob řešení pro financování bydlení i péči o společné prostory a vybavení. Facilitátoři vás provedou jednáním s ostatními sousedy i obcí, aby došlo ke shodě.

Koksař: první projekt participativního bydlení v Česku?

Bydlení je stále nedostupnější. Obec Trojanovice hledá cesty, jak v obci zajistit trvale dostupné bydlení pro různé skupiny obyvatel. Inspiruje se v zahraničí, zejména v Rakousku, Německu a Švýcarsku, které mají s participativní formou bydlení dlouholeté zkušenosti. Výstavbou hromadného bydlení chce obec také snížit tlak na zastavování cenných lokalit pasek a luk, což umožní zachovat ráz obce. Jako ideální místo pro vytvoření bydlení se jeví bývalý turistický areál Koksař v blízkosti Ráztoky u říčky Lomná, který má obec ve svém vlastnictví. Díky koordinované přípravě lokality zde dojde k vytvoření kvalitního bydlení pro 20-25 domácností v moderním bytovém domě a dvoupodlažních bungalovech s množstvím společných vnitřních i venkovních prostor, které budou moci využít všichni obyvatelé. Finální podoba projektu by měla odrážet potřeby obyvatel. Stále lze upravit velikosti bytů, rozsah a využití společných prostor, a tak i výši nákladů pro jednotlivé domácnosti. Vzniknout může například společenská místnost, dílna, kolárna či komunitní zahrada.

Pro koho je bydlení určené?

Do projektu zveme zájemce a zájemkyně o trvalé bydlení v Trojanovicích, kteří hledají kvalitní bydlení, vnímají přínosy dobrého sousedství, mají zájem účastnit se participativního procesu a jsou ochotni aktivně se spolupodílet na přípravě a provozu projektu. Díky možnosti upravit velikost bytů je bydlení vhodné pro rodiny, páry i jednotlivce.

Bude bydlení v Koksaři dostupné?

Dostupnost bydlení v projektu Koksař vnímáme jako příležitost připravit kvalitní a trvalé bydlení, které rozšíří možnosti bydlení v Trojanovicích. Nehledáme investory, ale budoucí obyvatele obce. Výsledná cena nicméně odpovídá kontextu místa i současným vysokým cenám materiálů a energií. Odhadované náklady na výstavbu bytového domu a bungalovů se pohybují ve výši minimálně 72 tis m2. Výsledné náklady na bydlení však budou vyplývat ze zvolené formy (bungalov, byt), velikosti bytové jednotky, finálního rozsahu společných prostor, výběru stavební firmy, ceny a délky úvěru. V neposlední řadě cenu ovlivní, do jaké míry budou do projektu zapojeni obyvatelé. Nabídka obce zapojit zájemce do projektu umožňuje ovlivnit cenu bydlení jak nahoru, tak dolů, v závislosti na preferencích a možnostech.

Jaké budou podmínky?

Konkrétní podmínky a parametry týkající se právní formy bydlení, nakládání s nemovitostí či výběru domácností budou stanoveny záměrem, který obec vyhlásí na podzim tohoto roku.

Líbí se vám projekt Koksař a myšlenka participativního bydlení, ale o projektu jste se dozvěděl/a až nyní? Máte zájem o aktuální informace?

Ozvěte se na e-mail koksar@trojanovice.cz.

 

Jaký je aktuální stav přípravy?

Pro areál ve vlastnictví obce vznikla architektonická studie od Kamil Mrva Architects.

Na rekonstrukci budovy je vytvořena projektová dokumentace, na níž je vydáno stavební povolení a může se zahájit výstavba. Bungalovy jsou ve fázi studie. Obec v posledním roce přizvala do přípravy projektu obyvatele s nabídkou, zda mají zájem o participativní způsob výstavby a správy bydlení. Ověření zájmu a preferencí obyvatel účastnit se projektu je realizováno Atelierem MEZE. Participaci vede Jan Malý Blažek, který stojí za projektem https://participativnibydleni.cz/.

První fáze participace – zjišťování zájmu a preferencí obyvatel – souvisí s nastavením vhodného způsobu spolupráce mezi obcí a obyvateli. Bylo identifikováno několik variant řešení, které se liší mírou zapojení obyvatel.

Od spoluvlastnického bydlení, kdy nabídka znamená postupné převzetí nejen vlastnictví ale i odpovědnosti za realizaci dalších kroků výstavby, jako je založení právnické osoby, výběr vstupních podílů, nebo výběr stavební firmy; až po variantu nájemního bydlení vystavěného obcí, v němž je obec jediným investorem a byty bude pronajímat.

Aktuálně probíhá závěrečné ověření zájmu. V anketě zasílané přihlášeným zájemcům, zjišťuje obec vážný zájem účastnit se projektu v některé z identifikovaných variant řešení. Následně obec vybere nejvhodnější variantu a oznámí další postup.


Aktuální harmonogram:

  1. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU (červen 2023)
  2. ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU A PREFERENCÍ (léto 2023-jaro 2024)
  3. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU OBCE (podzim 2024)
  4. VÝSTAVBA (2024-2026)
  5. ZABYDLENÍ (2025-2027)

Zahájení výstavby první etapy předpokládáme v roce 2024 až 2025.

Podklady

Architektonická studie atelieru Kamil Mrva Architects >>>> 

Prezentace variant řešení účastníkům participativního procesu, včetně odpovědí na často kladené otázky, Atelier MEZE >>>>


Kontakt

V případě dotazů se ozvěte na e-mail koksar@trojanovice.cz

Kdo na projektu spolupracuje?

Obec Trojanovice připravuje projekt participativního bydlení Koksař ve spolupráci s Atelierem MEZEKamil Mrva Architects.

 

MEZE
Trojanovice
MRVA