koksar

PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ KOKSAŘ

Trojanovice Koksař: první projekt participativního bydlení v Česku zahajuje sběr zájemců

20. 6. 2023. Obec Trojanovice připravuje rekonstrukci rekreačního areálu chaty Koksař. Vznikne bydlení pro 20-25 domácností v moderním bytové domě a dvoupodlažních bungalovech. Příprava projektu proběhne participativním způsobem. Obyvatelé budou zapojeni do procesu přípravy – ovlivnit mohou skladbu bytů, využití společných prostor, způsob financování, a tak i výslednou cenu. Uvažujete o bydlení v Koksaři? Vyplňte kontakt a vstupní dotazník.

Co to je participativní bydlení?

Participativní bydlení znamená, že bydlení je vystavěno s aktivní účastí budoucích obyvatel, což snižuje náklady na bydlení, a přitom zvyšuje kvalitu sousedství a vztahů. S obcí se dohodnete na podmínkách. S architektem můžete upravit projekt dle vašich potřeb a preferencí. S právníkem nastavíte domovní řád. Projektový manažer vás provede procesem přípravy projektu a pomůže vám nastavit vhodný a na míru upravený způsob řešení pro financování bydlení i péči o společné prostory a vybavení. Facilitátoři vás provedou jednáním s ostatními sousedy i obcí, aby došlo ke shodě.

Koksař: první projekt participativního bydlení v Česku?

Bydlení je stále nedostupnější. Obec Trojanovice hledá cesty, jak v obci zajistit trvale dostupné bydlení pro různé skupiny obyvatel. Inspirujeme se v zahraničí, zejména v Rakousku, Německu a Švýcarsku, které mají s participativní formou bydlení dlouholeté zkušenosti. Výstavbou hromadného bydlení navíc snížíme tlak na zastavování cenných lokalit pasek a luk, což nám umožní zachovat ráz obce. Jako ideální místo se jeví bývalý turistický areál Koksař v blízkosti Ráztoky u říčky Lomná, který má obec ve svém vlastnictví. Díky koordinované přípravě lokality zde dojde k vytvoření kvalitního bydlení pro 20-25 domácností v moderním bytovém domě a dvoupodlažních bungalovech s množstvím společných vnitřních i venkovních prostor, které budou moci využít všichni obyvatelé. Finální podoba projektu bude vycházet z potřeb obyvatel. Upravit lze velikost bytů, rozsah a využití společných prostor, a tak i výši nákladů pro jednotlivé domácnosti. Vzniknout může například společenská místnost, dílna, kolárna či komunitní zahrada.

Kdo bude projekt financovat a stavět?

Obec se rozhoduje mezi několika modely výstavby, které se liší především podílem obce a obyvatel na vlastnictví a na odpovědnosti za realizaci investice.

  1. obecní výstavba nájemních bytů – obec bude jediným investorem a bude byty pronajímat (případně do budoucna může část bytů prodat za tržní cenu).
  2. spoluvlastnické bydlení domácností – příprava projektu proběhne ve spolupráci s obcí a dalšími profesionály. Obyvatelé odkoupí od obce nemovitost, vytvoří právnickou osobu a převezmou v průběhu přípravy odpovědnost za realizaci investice.
  3. kombinace, při níž si obec ponechá část bytových jednotek v obecním vlastnictví a část prodá obyvatelům - právnické osobě.

Kdy se začne stavět?

Obec je vlastníkem pozemků. Má připravenu architektonickou studii od atelieru Kamil Mrva Architects zahrnující rekonstrukci hlavní budovy a výstavbu dvoupodlažních bungalovů. Na rekonstrukci budovy je již připravena projektová dokumentace, na níž je vydáno stavební povolení. Bungalovy jsou ve fázi studie. Zahájení výstavby první etapy předpokládáme v roce 2024 až 2025.

 
Uvažovaný harmonogram:

  1. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU (červen 2023)
  2. ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU (léto 2023)
  3. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU OBCE (podzim 2023)
  4. PARTICIPATIVNÍ PROCES (podzim 2023–jaro 2024)
  5. VÝSTAVBA (2024-2026)
  6. ZABYDLENÍ (2025-2027)

Pro koho je bydlení určené?

Do projektu zveme zájemce a zájemkyně o trvalé bydlení v Trojanovicích, kteří hledají kvalitní bydlení, vnímají přínosy dobrého sousedství, mají zájem účastnit se participativního procesu a jsou ochotni aktivně se spolupodílet na přípravě a provozu projektu. Díky možnosti upravit velikost bytů je bydlení vhodné pro rodiny, páry i jednotlivce.

Bude bydlení v Koksaři dostupné?

Dostupnost bydlení v projektu Koksař vnímáme jako příležitost připravit kvalitní a trvalé bydlení, které rozšíří možnosti bydlení v Trojanovicích. Nehledáme investory, ale budoucí obyvatele obce. Výsledná cena nicméně odpovídá kontextu místa i současným vysokým cenám materiálů a energií. Aktuální odhadované náklady na výstavbu bytového domu a bungalovů se pohybují ve výši 80-95 tis m2. Výsledné náklady na bydlení budou vyplývat ze zvolené formy (bungalov, byt), velikosti bytové jednotky, finálního rozsahu společných prostor, ceny a délky úvěru.

Jaké budou podmínky?

Konkrétní podmínky a parametry týkající se právní formy bydlení, nakládání s nemovitostí či výběru domácností budou stanoveny záměrem, který obec vyhlásí na podzim tohoto roku. Záleží nám na vašem zájmu a preferencích. Již nyní je možné zapojit se do participativního procesu a ovlivnit, jak bude projekt Koksař vypadat. Vyplňte svůj kontakt a vstupní dotazník. Následně vás pozveme na infomítinky, kde vám záměr představíme a budete se moci dozvědět detaily.

Podklady

Před vyplněním dotazníku si stáhněte a pročtěte prezentaci se základními informacemi a architektonickou studií atelieru Kamil Mrva Architects.  ZDE >>>> 

Chcete bydlet v Koksaři? Vyplňte dotazník

Líbí se vám projekt Koksař a myšlenka participativního bydlení? Máte zájem bydlet v Trojanovicích? Vyplňte váš kontakt a vstupní dotazník ZDE >>>>

Kontakt

V případě dotazů se nám ozvěte na e-mail koksar@trojanovice.cz

Kdo na projektu spolupracuje?

Obec Trojanovice připravuje projekt participativního bydlení Koksař ve spolupráci s Atelierem MEZE a Kamil Mrva Architects.

MEZE
Trojanovice
MRVA