Sbor dobrovolných hasičů v Trojanovicích byl založen učitelem Karlem Raškou v roce 1933. Dnes má sbor téměř 90 činných členů. Hasiči se vždy snažili obci jak pomáhat tak i obec reprezentovat při hasičských soutěžích. O podrobnější historii, členské základně, hasičském družstvu, ale také o mladých hasičích se můžete dozvědět více na webových stránkách.

Starosta: Ondřej Kuřec
e-mail: sdh.trojanovice@gmail.com
Adresa: Trojanovice 341 , Frenštát p. R., 744 01
web: www.sdh-trojanovice.com