Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic působí v obci od roku 1950.
Toto umělecké těleso zpracovává lidové tance, písně a zvyky severního Valašska a jižního Lašska, přesněji ze severního úpatí Radhoště. Soubor pravidelně vystupuje při kulturních akcích v obci, v okolí i ve vzdálenějších místech republiky a také v zahraničí.

Soubor každoročně pořádá valašský bál a kácení máje. Je spolupořadatelem Setkání cimbálových muzik Valašského království a účastní se Frenštátských folklorních slavností.
Soubor zkouší každé úterý od 19:00 do 21:30 v tělocvičně v Trojanovicích Lomné (naproti hotelu Beskyd).

Předseda: ​Dana Svobodová
e-mail: radhost.trojanovice@seznam.cz
tel.: +420 603 338 089
Adresa: Dolní 306, Frenštát p. R., 744 01
web: www.soubor-radhost.cz