05. 04. 2022

O veřejné projednávání projektu CÉRKA byl velký zájem

Velmi zajímavá diskuse a spousta cenných podnětů. Takto to vypadalo ve čtvrtek 24. března 2022 ve velkém sále Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se od 17:00 hodin konalo Veřejné projednávání projektu CÉRKA, který řeší revitalizaci areálu Dolu Frenštát v místo pro podnikání, volný čas i bydlení. Veřejného projednávání se zúčastnila přibližně stovka občanů z Frenštátu, Trojanovic i okolních měst a obcí. Veřejnému projednávání od 15:00 předcházelo jednání se zástupci místních samospráv, rozvojových organizací a Moravskoslezského kraje s řídící skupinou projektu CÉRKA za přítomnosti zástupce zpracovatele studie proveditelnosti poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC).

Od 17:00 probíhalo představení projektu CÉRKA široké veřejnosti. Cílem bylo získat od občanů návrhy využití lokality a zpětnou vazbu na projekt. Tedy, co by obyvatelé Trojanovic a Frenštátska chtěli, aby se v rámci projektu CÉRKA v areálu zrealizovalo. U vstupu do sálu byla vystavena prezentace obcí Frenštátska, voněly čerstvé lopaťáky a hrála cimbálová muzika „Poštár“. Na veřejné projednání dorazili také krojovaní členové Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Trojanovic, kteří by si v areálu CÉRKY přáli mít svou zkušebnu. V sále byly vystaveny výtvarné práce dětí z trojanovských mateřských škol na téma „Co si děti přejí místo dolu“ a na pódiu byla promítány fotografie zachycující společenský život na Frenštátsku. Přibližně stovku účastníků projednávání přivítala Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje, která řídila diskusi. Hned na začátku předala slovo starostovi obce Trojanovice Jiřímu Novotnému. Ten v úvodní části prostřednictvím prezentace představil projekt CÉRKA a vyzval přítomné, aby pomohli s tvorbou projektu tím, že se aktivně zapojí do diskuse a přednesou své náměty a návrhy.

Mimo jiné řekl „je to téměř rok, co jsme na projektu CÉRKA začali intenzivně pracovat. Podle zápisů z jednání, které jsem včera sumarizoval, jsem zjistil, že jsme se za pouhých 10 měsíců účastnili 107 schůzek a jednání. To jsou v průměru 3 jednání týdně. Za tu dobu se nám podařilo zapojit do přípravy CÉRKY podnikatele, odborníky z celé řady oblastí, ale také politiky i vysoké školy. To vše by ale bylo k ničemu, kdybychom na projektu, který má potenciál velmi významně a pozitivně ovlivnit celý náš region i naše životy na desítky let dopředu, nespolupracovali s těmi nejdůležitějšími, s lidmi kteří tady žijí, tedy s vámi.“

Následovala přes hodinu trvající řízená diskuse, kterou organizátoři rozdělili do tří tematických částí:

 1. Sport, volný čas, kultura
 2. Podnikání, infrastruktura, práce a služby
 3. Bydlení, místo pro život, vzdělání

Diskuse se velmi rychle rozeběhla a byla přednesena celá řada věcných a podnětných návrhů. Velmi potěšující je to, že se do diskuse zapojily všechny generace. Většinu podnětů však přinášeli mladí lidé a převážně pak ženy. Vedle převažujících názorů jednoznačně podporujících rozvoj celého území, nechyběl ani názor nechat na místě Dolu Frenštát jen louku. Všechny návrhy byly zaznamenány a řídící skupina projektu CÉRKA s nimi bude dále pracovat. „Chtěl bych vám všem moc poděkovat, že jste dnes přišli a řekli nahlas co byste chtěli a co si myslíte. Tento projekt je během na dlouhou trať. Zatím co před 18 lety jsme v tomto sále protestovali proti těžbě uhlí, dnes tvoříme z areálu Dolu Frenštát místo, které nabídne budoucnost našim dětem. To, že jste dnes přišli je jasným důkazem, že vám na naší společné budoucnosti záleží. Děkuji Vám za to.“ Řekl na závěr Novotný.

Spoluorganizátorka veřejného projednávání Ivana Petruchová v závěru informovala přítomné, že toto setkání s občany zdaleka není poslední. To nejbližší by mělo proběhnout začátkem léta. Také uvedla, že na základě podnětů bude připraveno doplňující dotazníkové šetření na stránkách Obecních novin z Trojanovic a Frenštátského zpravodaje. Další návrhy k využití areálu mohou občané sdělit i vyplněním elektronického dotazníku na webu obce Trojanovice.

Veřejnému projednávání projektu CÉRKA od 15:00 předcházelo setkání řídící skupiny projektu CÉRKA se zástupci měst a obcí v malém sále Domu Kultury. Starosta Trojanovic Jiří Novotný, který vede řídící projektovou skupinu představil celý projekt a aktuální informace týkající se prací na studii proveditelnosti. Následovala diskuse o možnostech zapojení a součinnosti jednotlivých samospráv na tvorbě a realizaci komplexní přeměny areálu Dolu Frenštát v místo, které v budoucnu pozitivně ovlivní celý širší region. Tohoto jednání se zúčastnili starostové a místostarostové Frenštátu pod Radhoštěm, Nového Jičína, Kopřivnice, Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem. Přítomní byli také zástupce Moravskoslezského kraje, Místní akční skupiny Lašsko a zpracovatel studie proveditelnosti projektu CÉRKA společnosti PwC. Všichni přítomní potvrdili velký zájem na projektu úzce spolupracovat a společně se podílet na transformaci regionu.

Marian Žárský
tel: 774 032 80

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

 • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
 • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
 • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
 • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
 • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

 • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
 • Telefon: +420 556 835 405
 • ID datové schránky: 2yzbsk8
 • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
 • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white