ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017, ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE TROJANOVICE ROK 2017
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE TROJANOVICE ZA ROK 2017

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
příloha
rozvaha
výkaz zisku a ztráty

Ev.č.: 45/2018
vyvěšeno: 6.6.2018
sňato: 9.7.2018