14. 06. 2021

17. ZO (28.6.2021)

17/1 Schválení programu (staženo 104× ) 17/2 Schválení návr. komise o ověřovatelů zápisu (staženo 104× ) 17/3 Volba člena kontrolního výboru (staženo 100× ) 17/4 Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 (staženo 103× ) 17/4 Příloha Žádost o využití zisku Rekovice (staženo 95× ) 17/5 Rozpočtová opatření (staženo 103× ) 17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 16 (staženo 96× ) 17/5 Příloha - rozpočtové opatření č. 17 (staženo 103× ) 17/6 Schválení záměru pronájmu části pozemku (staženo 100× ) 17/7 Žádost o podporu Linky bezpečí (staženo 100× ) 17/8 Žádost o podporu sociální služby (staženo 95× ) 17/9 Žádost o řešení duplicitního vlastnictví (staženo 100× ) 17/10 Žádost o zřízení věcného břemene (staženo 100× ) 17/11 Žádost o koupi pozemku (staženo 101× ) 17/11 Příloha Geometrický plán (staženo 99× ) 17/12 Žádost o prodej části pozemku (staženo 101× ) 17/13 Žádost o prodej pozemku (staženo 109× ) 17/13 Příloha Geometrický plán (staženo 89× ) 17/14 Schválení přísedícího u okresního soudu (staženo 99× ) 17/15 Pronájem rybářské chaty (staženo 98× ) 17/16 Žádost o prodej pozemku (staženo 99× ) 17/16 Příloha zákres pozemků (staženo 102× ) 17/17 Granty 2021 (staženo 98× ) 17/18 Schválení zastupitele jako zaměstnance obce (staženo 95× ) 17/19 Příloha Schválení smlouvy o dotaci (staženo 97× ) 17/19 Schválení smlouvy o dotaci (staženo 93× ) 17/20 Schválení věcného břemene (staženo 91× ) 17/21 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP (staženo 99× ) 17/21 Příloha Změna č. 1. o rozhodnutí (staženo 99× ) 17/22 Pověření pro jednání ohledně nemovitostí v majetku Diamo s.p. (staženo 103× )

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white