08. 03. 2024

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - HLAVNÍ ÚČETNÍ OBCE A SPRÁVCE ROZPOČTU KUNČICE P. O.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Okres Frýdek-Místek, č.p. 569, PSČ 739 13, IČO: 00296856, tel: 556 850 154,
e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2024

Obec Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje prostřednictvím starosty obecního úřadu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI HLAVNÍ ÚČETNÍ OBCE A SPRÁVCE ROZPOČTU

Územní samosprávný celek: Kunčice pod Ondřejníkem
Druh práce: hlavní účetní obce a správce rozpočtu
Místo výkonu práce: Kunčice pod Ondřejníkem
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců
Náplň pracovního poměru: bude upřesněna
Platová třída: 9. platová třída
Předpokládaný nástup: 01.07.2024, příp. dle dohody

Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v České republice,
- dosáhl/a věku 18 let,
- bezúhonnost,
- způsobilost k právním úkonům,

Požadavky pro výkon funkce:
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru,
- znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí, zpracování a odvody DPH, znalost souhrnného hlášení, zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků,
- orientace v oblasti veřejné správy a samosprávy
- dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi,
- výbornou znalost práce na PC (MS Office, Excel),
- zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost, loajalita,

Výhodou:
- praxe v oblasti veřejné správy,
- znalost zákona o obcích,
- praxe v oblasti účetnictví územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,
- znalost práce s Google účty,
- znalost jednacího jazyka
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- jméno datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných a jazykových znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- doklady o získání dalších odborností, dovedností a znalostí
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost

Přihláška musí obsahovat tento text:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Vlastnoruční podpis:

Lhůta pro podání přihlášek: se prodlužuje do 28. 3. 2024, 14:00 hodin (touto lhůtou je stanoveno datum doručení přihlášek na uvedenou adresu, nikoliv datum jejího odeslání).
Vybraní uchazeči mohou být, po vzájemné dohodě, pozváni k ústnímu pohovoru.

Místo a způsob podání přihlášek:
- písemně nebo osobně: Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569, PSČ: 739 13
- obálky označte „Neotvírat – výběrové řízení 1/2024“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. Poskytnuté materiály budou vráceny po ukončení výběrového řízení poštou, příp. si je mohou uchazeči vyzvednout osobně. Bližší informace získáte na mobilním čísle: 724 161 964.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 8. 3. 2024

Ing. Jiří Mikala, v.r.
Starosta obce

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white