18. 05. 2021

Na kolečkových bruslích bezpečně

Na kolečkových bruslích bezpečně

Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?

Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Mezi povinnosti bruslaře patří:

 • Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo osoby pohybující se na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu.
 • Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
 • Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
 • Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
 • Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:

 • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
 • Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
 • Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
 • Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
 • Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
 • Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
 • Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
 • Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při snížené viditelnosti.

Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf

Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů.

 

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

 • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
 • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
 • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
 • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
 • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

 • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
 • Telefon: +420 556 835 405
 • ID datové schránky: 2yzbsk8
 • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
 • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white