V souladu s pravidly GDPR dochází ke změně organizace - občané již nebudou zváni automaticky, ale sami se musí přihlásit formou přihlášek, které jsou níže ke stažení.

Následně po odevzdání přihlášky, cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“„Slavnostním setkáním s jubilanty“ Vám bude doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na adresu uvedenou v přihlášce.

Předběžné termíny konání slavnostních setkání jsou v květnu a v září. S předstihem budou termíny oznámeny dle aktuální situace. 

Uzávěrky přihlášek: 20.4.2022 a 20.8.2022