Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Sazebník úhrad byl schválen usnesením 11/42 ze dne 29. 6. 2020.

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

 • černobílá
  • formát A4
   • jednostranná kopie 2,00 Kč/ks
   • oboustranná kopie 4,00 Kč/ks
  • formát A3
   • jednostranná kopie 6,00 Kč/ks
   • oboustranná kopie 8,00 Kč/ks
  • barevná
   • formát A4
    • jednostranná kopie 4,00 Kč/ks
    • oboustranná kopie 8,00 Kč/ks
   • formát A3
    • jednostranná kopie 8,00 Kč/ks
    • oboustranná kopie 16,00 Kč/ks

 

cena 1 listu formátu A3 i A4, je-li informace poskytována formou skenování

 • automatickým skenováním z podavače 1,00 Kč
 • ručním skenováním 3,00 Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat   -    CD, DVD   - 10 Kč / ks

Náklady spojené s vyhledáním a zpracováním

 • při zpracování informací mladších 1 roku – za každých započatých 15 minut – 75,00 Kč
 • při zpracování informací starších 1 roku do 5 let – přirážka 20%
 • při zpracování informací starších 5 let – přirážka 50%

Náklady spojené s odesláním informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného ceníku České pošty s.p. Náklady na balné nebudou účtovány při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladu na odeslání informací po žadateli uplatňována.

Poskytnutí informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem – v hotovosti nebo platební kartou v pokladně obecního úřadu Trojanovice, bezhotovostní platbou na účet Obce Trojanovice, č. ú.: 285074707/0300. Vzniknou-li při vyhledávaní informací jiné osobní náklady (např. jízdné apod.) budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

 • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
 • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
 • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
 • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
 • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

 • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
 • Telefon: +420 556 835 405
 • ID datové schránky: 2yzbsk8
 • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
 • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white