Název projektu: Vybavení knihovny obce Trojanovice
Název programu: Program rozvoje venkova
Registrační číslo výzvy: 15/000/00000/780/000186/V004
Označení výzvy: Výzva PRV č.4

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je modernizace knihovny s rozšířením nabídky knih a vytvořením nového zázemí pro samostudium a přednáškovou činnost.

S přemístěním veřejné knihovny z prostoru v budově základní školy do nového, většího prostoru občanské vybavenosti dojde k uvolnění místnosti pro potřeby žáků základní školy a zároveň ke zlepšení dostupnosti knihovny pro čtenáře.

Finanční rámec projektu
Celkové výdaje projektu: 602 450,00 Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 599 000,00 Kč

Celková výše přiznané dotace: 479 200,00 Kč (80%)

Z toho příspěvek společenství (EU): 306 688,00 Kč (64%), příspěvek z národních zdrojů 172 512,00 Kč (36%)

 

leader
venkov
eu
Logo MZe - bez CR