Silniční bezpečnost u zastávky Balita

Název projektu: Silniční bezpečnost u zastávky Balita
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 396/06_16_038/CLLD_16_01_128
Název výzvy: 15.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy

Anotace projektu:
Jedná se o realizaci dvou chodníků ke dvěma autobusovým zastávkám, dvou osvětlených přechodů a zálivů pro stání autobusu. Dále se v projektu řeší vodorovné a svislé dopravní značení. Toto je hlavním cílem projektu, díky kterému bude bezpečnější provoz na komunikaci III/4835. Projekt má vazbu na veřejnou hromadnou dopravu včetně železniční dopravy, systému integrované dopravy a jednotlivých zastávek veřejné dopravy. Rizika, ať už technická, finanční, právní či provozní jsou maximálně eliminovaná.

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo integrované strategie: CLLD_16_01_128
Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s. pro období 2014-2020

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013088

Finanční rámec projektu
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“): 2 323 197,50 Kč - 95% podíl na celkových způsobilých výdajích
Národní veřejné zdroje (dotace z obce): 122 273,56 Kč - 5% podíl na celkových způsobilých výdajích
Celkové způsobilé výdaje: 2 445 471,06 Kč - 100% podíl na celkových způsobilých výdajích=

 

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

  • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
  • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
  • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
  • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
  • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

  • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
  • Telefon: +420 556 835 405
  • ID datové schránky: 2yzbsk8
  • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
  • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white