Název projektu: Energetické úspory na objektu OÚ Trojanovice
Název programu: Operační program životní prostředí 2014 – 2020
Číslo výzvy: 05_19_121
Název výzvy: MŽP_121. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná

Anotace projektu:
Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Energetické úspory na objektu OÚ Trojanovice“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je realizace stavebních a technologických opatření za účelem snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v obci Trojanovice. Příslušný objekt postihnou stavební práce zejména ve smyslu provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému, výměny otvorových výplní, výměny zdroje tepla, modernizace osvětlení a instalace stínící techniky.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012192
Finanční rámec projektu:
Příspěvek Unie: 1 806 912,40 Kč
Národní veřejné zdroje: (dotace z obce): 2 710 268,60 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 4 517 281,00 Kč

MZP_logo_CMYK_v2
eu