Obec Trojanovice získala dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 tisíc korun na zpracování studie nového efektivního odpadového hospodářství v obci. Stávající systém odpadového hospodářství je v mnoha ohledech inovativní, ale poplatný jeho zavedení v roce 2009. Vzhledem k legislativě a vývoji doby je stávající systém v horizontu 10-15 let neudržitelný. Cílem studie je vybudovat takový systém, který bude do budoucna dlouhodobě udržitelný a zároveň šetrný k životnímu prostředí.

msk-trojanovice