Architekt: Kamil Mrva Architekts
Investor: Obec Trojanovice
Realizace: 2012
Foto: Studio Toast

Škola je srdcem obce a vychovává novou generaci občanů obce. Proto musí být nejen funkční, ale reprezentovat obec. Vychovávat novou generaci v krásném kulturním prostředí. Obnova školy proběhla v několika etapách. První etapa proběhla v roce 2012, kdy byla kompletně změněna fasáda přístavby tělocvičny odstraněním mansardových střech a zmodernizování vzhledu v podobě dřevěného modřínového obkladu, oken a vstupního foajé.

V přístavbě tělocvičny jsou dvě třídy, knihovna a jedno oddělení mateřské školy.