Architekt: Kamil Mrva Architekts
Investor: Obec Trojanovice a město Frenštát p. R.
Realizace: začala 15. 4. 2015 a skončila dne 30. 10. 2015
Foto:

Před samotným zahájením fyzické realizace bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. V rámci stavebních prací bylo provedeno zastřešení amfiteátru, postavena lávka – expozice život v korunách stromů, zrekonstruována Mařenčina studánka a upraveny lesní stezky a cesty. Dále byl zhotoven Bosý chodníček, rekonstruována vyhlídka a pomník Břetislava Bartoše, nainstalované informační tabule, mobiliář a pamětní deska. Během stavby probíhal technický dozor, BOZP a autorský dozor. Bylo nainstalováno sedm siluet ptáků na střechu amfiteátru a makety jednotlivých ptáků na lávku. Vyrobila se pohledová tabule na vyhlídku u památníku B. Bartoše. Vyhotovily se informační tabule, letáky, brožury a označení naučné stezky.

V rámci povinné publicity byla zhotovena pamětní deska, která je umístěna u lávky. V rámci ostatní publicity byla provedena bannerová kampaň na IDNES.cz a IDOS.cz. Byly vytvořeny brožury a propagační letáky.

Lávka v korunách stromů byla slavnostně otevřena na 3 dny, od 13. listopadu do 15. listopadu 2015. Poté došlo k jejímu uzavření a veřejnosti byla zpřístupněna v dubnu 2015. Během zimního období je uzavřena.
 
Dřevěná lávka v korunách stromů nabízí 6 zastavení. Tyto zastávky jsou velmi atraktivní pro rodiny s dětmi, jelikož je zde interaktivní expozice - pobytové znaky zvířat v korunách stromů, hnízdo pro děti, ukázka ptačích vajec, expozice budek a ptačí budky, ukázka co se skrývá pod kůrou, život dravců, orlí hnízdo spletené do koule, kam si mohou děti sednout a vyfotit se. Vše je doplněno naučnými cedulemi, které informují o dané expozici.