• ODPADY
  • KNIHOVNA
  • POŠTA
  • OBECNÍ NOVINY
  • VÝLEPOVÁ SLUŽBA
  • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNIKOU
  • EVIDENCE OBYVATEL
  • INFORMAČNÍ A KONTAKTNÍ CENTRUM
  • OVĚŘOVÁNÍ LISTIN
  • CZECHPOINT
  • PRONÁJEM TECHNIKY A PROSTORŮ