Od 1. ledna 2009 funguje nová služba pro občany - pytlový sběr tříděného odpadu.

Pytlový sběr odpadu umožní občanům, kteří poctivě třídí odpad, aby za množství vytříděného odpadu získali slevu z ročního paušálního poplatku za odpady a to formou cenových bonusů (1 bod = 5,- Kč).
 

Pytel plastů 2 body + 1 bod za dovoz do sběrného dvora
Pytel nápojových kartónů 1 bod   + 1 bod za dovoz do sběrného dvora
Balík papíru (min. hmotnost 10 kg) 2 body - odevzdává se jen ve sběrném dvoře

 

Uznaný bonus za předešlý rok bývá odečten při platbě poplatku za rok následující. Pro zapojení do systému pytlového sběru je nutná registrace na obecním úřadě u paní Ondryášové, kde také obdržíte zdarma pytle pro tříděný odpad označené čárovým kódem registrované osoby. Žluté 120 l pytle jsou určeny pro plasty a do oranžových 100 l pytlů patří nápojové kartóny.

 
Objem a čistota odpadů

Odpady v pytlích musí být sešlápnuté  a čisté bez zbytků potravy a bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude cenový bonus uznán.


Plasty:
 

ANO:   PET láhve (mohou být i  s vršky)
  LDPE fólie (plastové pytle, igelitové tašky, balící fólie)
  kelímky od jogurtů, ramy, pomazánek, kečupů
  ostatní plastové obaly (např. od drogerie)
NE:   znečištěný plast, mikroten, plastové kýble

 

 
Nápojové kartóny:
 

ANO: krabice od džusů, mléka...
NE: papírové kartóny, plast


 

Kam odkládat naplněné pytle?
Pytle je možné předat ve sběrném dvoře v provozní době nebo na sběrných místech vedle barevných kontejnerů a to nejdříve den před svozovým dnem a nejpozději ve svozový den do 8 hodin. Svozový den byl určen na pondělí. Z důvodu zachování čistoty a pořádku na sběrných místech dodržujte prosím tento stanovený svozový den. V opačném případě nemůže být cenový bonus přiznán.