Od 1. ledna 2009 funguje služba pro občany - pytlový sběr tříděného odpadu.

Pytlový sběr odpadu umožní občanům, kteří poctivě třídí odpad, aby za množství vytříděného odpadu získali slevu z ročního paušálního poplatku za odpady a to formou cenových bonusů (1 bod = 5,- Kč).
 

Pytel plastů 2 body
Pytel nápojových kartónů 1 bod  

Balík papíru (min. hmotnost 10 kg)

jen noviny a časopisy (krabice/papírová lepenka je možné přivést, není finančně zvýhodněno)

2 body

 

Uznaný bonus za předešlý rok bývá odečten při platbě poplatku za rok následující. Pro zapojení do systému pytlového sběru je nutná registrace na obecním úřadě u paní Ondryášové, kde také obdržíte zdarma pytle pro tříděný odpad označené čárovým kódem registrované osoby. Žluté 120 l pytle jsou určeny pro plasty a do oranžových 80 l pytlů patří nápojové kartóny.

 
Objem a čistota odpadů

Odpady v pytlích musí být sešlápnuté  a čisté bez zbytků potravy a bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude cenový bonus uznán.


Plasty:
 

ANO:   PET láhve (mohou být i  s vršky)
  LDPE fólie (plastové pytle, igelitové tašky, balící fólie)
  kelímky od jogurtů, ramy, pomazánek, kečupů
  ostatní plastové obaly (např. od drogerie)
NE:   znečištěný plast, mikroten, plastové kýble

 

 
Nápojové kartóny:
 

ANO: krabice od džusů, mléka...
NE: papírové kartóny, plast


 

Kam odkládat naplněné pytle?
Pytle je možné odevzdat ve sběrném dvoře.