TISKOVÁ ZPRÁVA – FRENŠTÁTSKO POMÁHÁ UKRAJINĚ

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, 28. 2. 2022 – V dopoledních hodinách v pondělí 28. února 2022 poprvé jednala Koordinační skupina Frenštátsko na pomoc Ukrajině složená ze zástupců města Frenštát pod Radhoštěm, obce Trojanovice, Charity Frenštát pod Radhoštěm, Armády spásy a dobrovolníků. Cílem jednání bylo nastavit a upřesnit konkrétní kroky pomoci občanům Ukrajiny, kteří se rozhodnou v následujících dnech a týdnech zůstat na Frenštátsku.

„Prodiskutovali jsme, nastavili podmínky a možnosti materiální, finanční a psychosociální pomoci, lékařské a zdravotnické péče a také možnosti pomoci s povinnostmi, které občanům Ukrajiny vzniknou v souvislosti s jejich pobytem na území naší republiky,“ sdělil Miroslav Halatin, starosta města Frenštátu pod Radhoštěm.

Stále platí, že pokud občané chtějí nabídnout jakoukoliv pomoc lidem z Ukrajiny, mohou tak učinit dle již o víkendu nastaveného postupu. „Nabídky zasílejte stále nejlépe e-mailem na adresu pomoc@trojanovice.cz. Kompetentní pracovníci Vaše nabídky roztřídí a dále předají konkrétním subjektům, dobrovolníkům a neziskovým organizacím, kteří Vás budou v případě potřeby přímo kontaktovat a dohodnou se s Vámi na využití nabídky,“ vysvětlila Jana Prášková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Konkrétně nabídky na ubytování je pak vhodné směřovat i přímo na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra – e-mail: ubytovaniukrajina@suz.cz. Dobrovolníci se mohou hlásit též prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Koordinační skupina Frenštátsko na pomoc Ukrajině rozhodla, že v této chvíli nebude zřízen další sbírkový finanční účet: „V této chvíli existuje již dostatek transparentních účtů neziskových a charitativních organizací, které mohou občané využít. Město má navíc možnost některé z prostředků na těchto finančních účtech využít na konkrétní pomoc ukrajinským občanům, kteří se rozhodnou zůstat na Frenštátsku. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají,“ uvedl Miroslav Halatin. Níže pod tiskovou zprávou naleznete odkaz na několik možností k poskytnutí finančního daru.

Prozatím nebude vyhlášena ani materiální sbírka. „Vážíme si ochoty všech lidí, kteří chtějí pomoci. Proto, aby jejich pomoc byla adresná a účinná, budeme v úzké spolupráci s Charitou Frenštát, Armádou spásy a dalšími zapojenými organizacemi a dobrovolníky postupně aktuálně a operativně vyhodnocovat skutečné potřeby. V případě, že dojde k potřebě, jsme připraveni okamžitě vyhlásit sbírku a informovat veřejnost prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů od tisku, webových stránek až po sociální sítě,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí. V případě, že již někdo má materiální pomoc většího objemu připravenu a zaslal svou nabídku v přechozích dnech na e-mail: pomoc@trojanovice.cz, bude kontaktován individuálně některou z frenštátských neziskových organizací nebo zaměstnanců městského úřadu.

NABÍDKU POMOCI OBČANŮM UKRAJINY směřujte:

1. Frenštát a okolí: pomoc@trojanovice.cz

- v případě dotazů je také možné se obrátit na telefonní linku zřízenou Městem Frenštát pod Radhoštěm od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin - tel.: + 420 721 974 350 nebo na

Charita Frenštát pod Radhoštěm, e-mail: ukrajina@frenstat.charita.cz, p. Lenka Tabachová, ředitelka, tel.: +420 733 676 650

2. celá ČR - https://www.pomahejukrajine.cz/

- jen ubytování - Správa uprchlických zařízení – ubytovaniukrajina@suz.cz

- oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům – registrace zde: >>>>

VEŘEJNÉ FINANČNÍ SBÍRKY

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104

Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500

ARMÁDA SPÁSY - https://www.darujme.cz/projekt/1205953

a další možnosti na www.darujme.cz

Ing. Iva Vašendová
tisková mluvčí, vedoucí odboru vnějších vztahů
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1

e-mail: iva.vasendova@mufrenstat.cz
web: www.mufrenstat.cz

Help Ukraine