ZASTUPITELSTVO OBCE TROJANOVICE SCHVÁLILO NA SVÉM 17. ZASEDÁNÍ DNE 19.12.2016 USNESENÍ Č.17/8 (staženo 88× )