Letní provoz (1. 4. - 31. 10.)

pondělí 8:00 - 14:00 hod
středa 8:00 - 17:00 hod
sobota 8:00 - 12:00 hod

 

Zimní provoz (1. 11. - 31. 3.)

středa 13:00 - 17:00 hod
sobota 8:00 - 12:00 hod


Ceník stavebních odpadů
(Ceník platný od 1. září 2014)

cena za 1 tunu (jsme plátci DPH), ceny jsou uvedeny včetně DPH

stavební suť (čistý beton nebo cihla)    600,- Kč
stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) 1 200,- Kč
směsné stavební a demoliční odpady 2 400,- Kč
stavební materiály obsahující azbest (eternit) 2 400,- Kč
izolační materiály (lepenka) 3 000,- Kč

okenní rámy (se sklem)

okenní rámy (bez skla)

2 000,- Kč

1 200,- Kč

biologicky nerozložitelný odpad (pařezy) 2 400,- Kč


větší množství stavebního odpadu (cca nad 4 t):
- cena dle ceníku skládky + doprava na skládku


Zapůjčení kontejneru:

Pro objednání kontejneru se osobně dostavte do sběrného dvora v jeho provozní době

první 3 dny  zdarma
každý další den 60,- Kč/den


Ve sběrném dvoře můžete bezplatně odevzdat tento odpad: 
objemný, komunální, tříděný (plast, papír, sklo bílé i barevné, nápojové kartony), biologicky rozložitelný a nebezpečný (barvy, spreje, motorové oleje, olověné akumulátory...).

V rámci zpětného odběru zde můžete odložit:
baterie, monočlánky a vysloužilé elektrospotřebiče od malých (fény, žehličky, mobily, rádia, el. konvice apod.) až po ty velké (sporáky, pračky, ledničky, mikrovlné trouby apod.).

Zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře mohou využít nejen občané Trojanovic, ale i občané okolních obcí a podnikatelé.