Letní provoz (1. 4. - 31. 10.)

pondělí 8:00 - 14:00 hod
středa 8:00 - 17:00 hod
sobota 8:00 - 12:00 hod

Zimní provoz (1. 11. - 31. 3.)

středa 13:00 - 17:00 hod
sobota 8:00 - 12:00 hod

 

Pravidla sběrného dvora >>>

 

Ceník stavebních odpadů
(Ceník platný od 1. září 2014)

cena za 1 tunu (jsme plátci DPH), ceny jsou uvedeny včetně DPH

stavební suť (čistý beton nebo cihla) 600,- Kč
stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) 1 200,- Kč
směsné stavební a demoliční odpady 2 400,- Kč
stavební materiály obsahující azbest (eternit) 2 400,- Kč
izolační materiály (lepenka) 3 000,- Kč

okenní rámy (se sklem)

okenní rámy (bez skla)

2 000,- Kč

1 200,- Kč

biologicky nerozložitelný odpad (pařezy) 2 400,- Kč

větší množství stavebního odpadu (cca nad 4 t):
- cena dle ceníku skládky + doprava na skládku

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU 200 KČ

Zapůjčení kontejneru:

Pro objednání kontejneru se osobně dostavte do sběrného dvora v jeho provozní době

první 3 dny zdarma
každý další den 60,- Kč/den