OZNÁMENÍ

Zprůjezdnění silnice III/4866 v Trojanovicích u kruhového objezdu.

Dne 22.5.2024 byla otevřena silnice III/4866 v místě mostu přes potok Lomná.

Stavba ale není zcela dokončena. V okolí mostu budou probíhat dokončovací práce a terénní úpravy. Vyzýváme občany, ke zvýšené opatrnosti.

Dopravní značení umístěné v obci bude odstraněno po úplném dokončení stavby, které je plánováno na přelom května a června 2024.

Děkujeme za pochopení
Obec Trojanovice

MOBILNÍ ROZHLAS

Chcete být informováni o všech důležitých věcech a událostech v obci?
Přihlaste se do mobilního rozhlasu na odkazu:
https://trojanovice.munipolis.cz/

 

SBĚRNÝ DVŮR
Od 1.4.2024 do 31.10.2024 - letní provoz.

 
Poplatek za odpady
Výše poplatku za odpady na rok 2024 je 700 Kč, splatnost poplatku je do 30.6.2024.

Poplatek za psy

Více ZDE

Aktuality