Forma: workshop - studie
Odborní garanti: doc. Ing. arch. Kamil Mrva Ph.D., prof. Ing. arch. Ján Stempel
Architekti lektoři: Ing. Radmila Fingerová, Ing. arch. Jakub Chaloupek, Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Michaela Mrázová
Účastníci: Katarína Hajšelová, Jan Chaloupek, Ondřej Králík, Eliška Müllerová, Magdaléna Obrusníková, Františka Podzimková, Kristýna Potůčková, Tereza Smolová, Petra Sobočíková, Oleksandr Voronin
Patronát: Obec Trojanovice
Realizace: 2017

Workshop navazuje na předešlou práci “Horečky vize 2016”. Úkolem bylo najít vizi pro oblast Horeček, které se nacházení na pomezí katastru Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm. V meziválečné době bylo toto místo obdobou známějších Pusteven. Součástí území je mimořádně zajímavá stavba sušárny od architekta Dušana Jurkoviče. Studie ukazuje možnosti rozvoje této unikátní lokality.