Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu:

Sazba poplatku v roce 2021:

    * osoba trvale bydlící v obci 500,- Kč
    * za rekreační objekt 500,- Kč

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2021. Při platbě složenkou a převodním příkazem nezapomeňte uvést variabilní symbol. Bez tohoto symbolu nelze některé platby vůbec přiřadit.

Platbu je možné provést:

    * v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
     * platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
     * převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB a.s.
      Nové číslo účtu: 285074707/0300
       variabilní symbol:
              - pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
              - pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty

(Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející  rok!)